Studenti vymysleli chytré lavičky pro univerzitní kampus

Tým studentů z pěti fakult Západočeské univerzity v Plzni představil 13. července v univerzitním kampusu na Borech dva prototypy celoročně využitelných „chytrých laviček“, vybavených vytápěním, otočným sedátkem, zásuvkami pro dobíjení telefonu či držáky na nápoje.
V uplynulých dvou letech se studenti fakult ekonomické, elektrotechnické, strojní, designu a umění a zdravotnických studií pod vedením odborných garantů zabývali návrhem a rozmístěním laviček v areálu ZČU na základě zadání „zákazníka“ – univerzitního pracoviště provoz a služby. „Lavičky se dají využívat celoročně, a to pomocí integrovaného vytápění či otáčení sedátek. Jsou vybaveny i řadou dalších funkcí, jako jsou výsuvné područky, držáky nápojů, věšáky či zásuvky pro dobíjení telefonů,“ uvedl iniciátor projektu Pavel Žlábek, který působí v Regionálním technologickém institutu (RTI) – výzkumném centru Fakulty strojní ZČU.
Studenti nejprve udělali průzkum mezi spolužáky a zjistili, jaké jsou vlastně vůbec představy o umístění a funkčnosti laviček. Na základě tohoto průzkumu poté vytvořili katalog návrhů pěti variant. Z nich si pracoviště Provoz a služby vybralo dvě, podle kterých byly vyrobeny prototypy. Oba jsou umístěny v prostorách mezi menzou a strojní fakultou, kde si je mohou vyzkoušet studenti, zaměstnanci i ostatní lidé, kteří do kampusu zavítají. Již nyní se uvažuje o výrobě dalších kusů, které zpříjemní prostředí univerzitního areálu. Někteří studenti z původního týmu navíc plánují založit studentský start-up, vycházející z výstupů tohoto pilotního projektu.
Západočeská univerzita má pestrý a široký záběr studijních oborů, který je tím nejlepším předpokladem pro vytváření mezioborové spolupráce. Ta je mimo jiné skvělou průpravou pro budoucí zaměstnání, studenti se tak učí poradit si i s věcmi mimo jejich obor, což je v praxi jistě potká. Mezifakultní studentské projekty tak pomáhají vychovávat dobře připravené absolventy pro praktický život, a samozřejmě také zpestřují samotnou výuku,“ uvedl rektor ZČU Miroslav Holeček.
"Práce v mezioborovém týmu pro nás byla obrovským přínosem – jednak jsme si v praxi vyzkoušeli své teoretické znalosti, ale hlavně jsme získali nové zkušenosti díky přístupu studentů z odlišného oboru. V současné době zakládáme start-up GoRest, který bude nabízet chytré lavičky na míru," doplnil student Vojtěch Syrovátko, který stojí u zrodu firmy společně s Milanem Pavlovicem a Janem Kotorou.
Chytré lavičky jsou součástí připravovaného projektu Smart Campus ZČU, na němž pracují odborníci z celé univerzity. Jeho podstatou je využití IoT (z anglického Internet of Things) pro vzájemné propojení a ovládání zařízení v areálu univerzity na dálku. Smart Campus ZČU je odvážnou vizí, jejímž cílem je vytvoření zmenšeného „modelu“ města v rámci dynamicky se rozvíjejícího trendu Smart City.

Gallery


University-wide

Kateřina MODRÁ

13. 07. 2017


RICE Research Center Develops Unique Technology for Plastics Separation

Press Release Transfer Science

Faculty of Electrical Engineering

03. 05. 2021

University of West Bohemia Among Top 7 Czech Universities in Terms of Sustainable Development

University Achievements Public

University-wide

03. 05. 2021