Studenti vymysleli chytré lavičky pro univerzitní kampus

Tým studentů z pěti fakult Západočeské univerzity v Plzni představil 13. července v univerzitním kampusu na Borech dva prototypy celoročně využitelných „chytrých laviček“, vybavených vytápěním, otočným sedátkem, zásuvkami pro dobíjení telefonu či držáky na nápoje.
V uplynulých dvou letech se studenti fakult ekonomické, elektrotechnické, strojní, designu a umění a zdravotnických studií pod vedením odborných garantů zabývali návrhem a rozmístěním laviček v areálu ZČU na základě zadání „zákazníka“ – univerzitního pracoviště provoz a služby. „Lavičky se dají využívat celoročně, a to pomocí integrovaného vytápění či otáčení sedátek. Jsou vybaveny i řadou dalších funkcí, jako jsou výsuvné područky, držáky nápojů, věšáky či zásuvky pro dobíjení telefonů,“ uvedl iniciátor projektu Pavel Žlábek, který působí v Regionálním technologickém institutu (RTI) – výzkumném centru Fakulty strojní ZČU.
Studenti nejprve udělali průzkum mezi spolužáky a zjistili, jaké jsou vlastně vůbec představy o umístění a funkčnosti laviček. Na základě tohoto průzkumu poté vytvořili katalog návrhů pěti variant. Z nich si pracoviště Provoz a služby vybralo dvě, podle kterých byly vyrobeny prototypy. Oba jsou umístěny v prostorách mezi menzou a strojní fakultou, kde si je mohou vyzkoušet studenti, zaměstnanci i ostatní lidé, kteří do kampusu zavítají. Již nyní se uvažuje o výrobě dalších kusů, které zpříjemní prostředí univerzitního areálu. Někteří studenti z původního týmu navíc plánují založit studentský start-up, vycházející z výstupů tohoto pilotního projektu.
Západočeská univerzita má pestrý a široký záběr studijních oborů, který je tím nejlepším předpokladem pro vytváření mezioborové spolupráce. Ta je mimo jiné skvělou průpravou pro budoucí zaměstnání, studenti se tak učí poradit si i s věcmi mimo jejich obor, což je v praxi jistě potká. Mezifakultní studentské projekty tak pomáhají vychovávat dobře připravené absolventy pro praktický život, a samozřejmě také zpestřují samotnou výuku,“ uvedl rektor ZČU Miroslav Holeček.
"Práce v mezioborovém týmu pro nás byla obrovským přínosem – jednak jsme si v praxi vyzkoušeli své teoretické znalosti, ale hlavně jsme získali nové zkušenosti díky přístupu studentů z odlišného oboru. V současné době zakládáme start-up GoRest, který bude nabízet chytré lavičky na míru," doplnil student Vojtěch Syrovátko, který stojí u zrodu firmy společně s Milanem Pavlovicem a Janem Kotorou.
Chytré lavičky jsou součástí připravovaného projektu Smart Campus ZČU, na němž pracují odborníci z celé univerzity. Jeho podstatou je využití IoT (z anglického Internet of Things) pro vzájemné propojení a ovládání zařízení v areálu univerzity na dálku. Smart Campus ZČU je odvážnou vizí, jejímž cílem je vytvoření zmenšeného „modelu“ města v rámci dynamicky se rozvíjejícího trendu Smart City.

Galerie


Celouniverzitní

Kateřina MODRÁ

13.07.17


Přednáškový klub zve na setkání s Radimem Jančurou


Celouniverzitní

10

19.10.18


ZČU pořádala druhý workshop o kvalitě evropského vysokého školství


Celouniverzitní

89

10.10.18


Západočeská univerzita si v areálu DEPO2015 posvítí na budoucnost


Celouniverzitní

65

11.10.18