Katedra archeologie realizuje archeologický výzkum v Letech

Tým archeologa Pavla Vařeky mapuje přesnou polohu tábora v Letech a studuje jeho materiální pozůstatky.

Terénní archeologický výzkum je součástí projektu “Accessing Campscapes: Inclusive Strategies for Using European Conflicted Heritage“ (iC-ACCESS; program HERA - Humanities in the European Research Area), na jehož řešení se podílí šest evropských univerzit. 

Projekt se zaměřuje na komparativní výzkum evropských pracovních, internačních, koncentračních, zajateckých a vyhlazovacích táborů z 20. století. Katedra archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni se v rámci tohoto projektu soustředí na mapování pozůstatků táborů a studium jejich materiálních pozůstatků archeologickými metodami. 

Sondáž bývalého tábora v Letech z 2. světové války se od 4. července realizuje v jeho severozápadní části na pozemcích obce Lety vně vepřína. Odkryv ověřil polohu tábora, zjistil charakter a rozsah jeho pozůstatků, které se pod úrovní dnešního terénu dobře dochovaly. Podařilo se také získat nálezy poskytující bezprostřední svědectví materiální povahy o životě vězňů. Výsledky výzkumu poskytují podklady, které lze využít pro návrh vyhlášení tábora v Letech za kulturní památku, v současnosti je kulturní památkou pouze hřbitov obětí s památníkem.

Galerie


Fakulta filozofická

Helena Horová

13.07.17


Zástupci čínské Jinan University a ZČU jednali o možnostech spolupráce


Celouniverzitní

73

24.06.18


Letní školy nabízí také atraktivní doprovodný program


Celouniverzitní

86

17.07.18


Na letní škole Homo Economicus poznali studenti vývoj ekonomiky od první republiky po současnost


Fakulta ekonomická

152

16.07.18