Katedra archeologie realizuje archeologický výzkum v Letech

Tým archeologa Pavla Vařeky mapuje přesnou polohu tábora v Letech a studuje jeho materiální pozůstatky.

Terénní archeologický výzkum je součástí projektu “Accessing Campscapes: Inclusive Strategies for Using European Conflicted Heritage“ (iC-ACCESS; program HERA - Humanities in the European Research Area), na jehož řešení se podílí šest evropských univerzit. 

Projekt se zaměřuje na komparativní výzkum evropských pracovních, internačních, koncentračních, zajateckých a vyhlazovacích táborů z 20. století. Katedra archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni se v rámci tohoto projektu soustředí na mapování pozůstatků táborů a studium jejich materiálních pozůstatků archeologickými metodami. 

Sondáž bývalého tábora v Letech z 2. světové války se od 4. července realizuje v jeho severozápadní části na pozemcích obce Lety vně vepřína. Odkryv ověřil polohu tábora, zjistil charakter a rozsah jeho pozůstatků, které se pod úrovní dnešního terénu dobře dochovaly. Podařilo se také získat nálezy poskytující bezprostřední svědectví materiální povahy o životě vězňů. Výsledky výzkumu poskytují podklady, které lze využít pro návrh vyhlášení tábora v Letech za kulturní památku, v současnosti je kulturní památkou pouze hřbitov obětí s památníkem.

Galerie


Fakulta filozofická

Helena Horová

13.07.17


Akademici se dozvěděli o on-line vzdělávání i vzájemném učení studentů


Celouniverzitní

44

22.10.18


Unikátní festival vzdělávání a práce se blíží


Celouniverzitní

0

23.10.18


Fakulta ekonomická ZČU zahájila společný semestrální kurz se studenty z východního Bavorska


Fakulta ekonomická

34

18.10.18