Katedra archeologie realizuje archeologický výzkum v Letech

Tým archeologa Pavla Vařeky mapuje přesnou polohu tábora v Letech a studuje jeho materiální pozůstatky.

Terénní archeologický výzkum je součástí projektu “Accessing Campscapes: Inclusive Strategies for Using European Conflicted Heritage“ (iC-ACCESS; program HERA - Humanities in the European Research Area), na jehož řešení se podílí šest evropských univerzit. 

Projekt se zaměřuje na komparativní výzkum evropských pracovních, internačních, koncentračních, zajateckých a vyhlazovacích táborů z 20. století. Katedra archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni se v rámci tohoto projektu soustředí na mapování pozůstatků táborů a studium jejich materiálních pozůstatků archeologickými metodami. 

Sondáž bývalého tábora v Letech z 2. světové války se od 4. července realizuje v jeho severozápadní části na pozemcích obce Lety vně vepřína. Odkryv ověřil polohu tábora, zjistil charakter a rozsah jeho pozůstatků, které se pod úrovní dnešního terénu dobře dochovaly. Podařilo se také získat nálezy poskytující bezprostřední svědectví materiální povahy o životě vězňů. Výsledky výzkumu poskytují podklady, které lze využít pro návrh vyhlášení tábora v Letech za kulturní památku, v současnosti je kulturní památkou pouze hřbitov obětí s památníkem.

Galerie


Fakulta filozofická

Helena Horová

13.07.17


Odborníci na elektroniku se setkali na mezinárodní konferenci


Fakulta elektrotechnická

65

05.09.17


Univerzita zve na festival jógy


Celouniverzitní

26

19.09.17


Výzkumné centrum RICE hostí mezinárodní konferenci


Fakulta elektrotechnická

184

05.09.17