Aplikace mapuje a rozpoznává houby podle fotografií i díky studentovi Fakulty aplikovaných věd

Spolupráce Studující Úspěchy

Automaticky rozpoznávat houby, mapovat je a sdílet souřadnice s ostatními uživateli, to vše umí aplikace SVAMPEATLAS. Na její tvorbě se podílel také Lukáš Picek, student Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Aplikace je finálním výstupem stejnojmenného oceňovaného projektu. Dokáže rozpoznat téměř 1400 druhů hub a v Dánsku, pro které vznikla, se díky ní a jejím uživatelům dokonce podařilo zachytit i vzácné druhy hub.

Ačkoliv jsou dnes aplikace na rozpoznávání hub z fotografií či obrazů celkem běžné, SVAMPEATLAS je podle Lukáše Picka v mnohém jedinečný: „Snažíme se spojit oblast uživatelů - houbařů a oblast přírodovědců, kteří mohou nahrané příspěvky využít ve svém dalším bádání. Díky vytvoření takovéto aplikace se razantně navýšil počet obrázků, GPS souřadnic a dalších dat v databázi, díky nimž se v Dánsku podařilo zachytit i druhy hub, jež odborníci považovali za vymřelé.“ 

Mobilní aplikaci SVAMPEATLAS lze zdarma stáhnout z e-obchodů Google Play nebo App Store, webová verze funguje na adrese https://svampe.databasen.org/. Uživatel, který do ní nahraje fotografii houby, získá obratem nejen název nalezeného druhu, ale také se dozví, jestli je houba jedovatá, či jedlá, ve kterém měsíci se nejvíce vyskytuje a jak velký je její výskyt v posledních letech. Titulní stranu webu tvoří mapa nálezů jednotlivých druhů hub po celém Dánsku a nejaktuálnější fotografie hub, které systém rozpoznal. S každou nahranou fotografií se databáze portálu rozšiřuje.

Spolu s Lukášem Pickem za aplikací stojí Milan Šulc a profesor Jiří Matas z Fakulty elektrotechnické ČVUT a dánští kolegové Thomas Jeppesen z Global Biodiversity Information Facility a Jacob Heilmann-Clausen a Emil Lind z University of Copenhagen.

Proč je software s aplikací natolik významný? „V současnosti jsme schopni rozpoznat 1394 druhů hub a plánujeme rozšiřovat, což při porovnání s konkurencí nemá obdoby. Česká Aplikace na houby dokáže rozpoznat přibližně 200 druhů obecných českých hub. Ostatní aplikace se s množstvím rozpoznávaných druhů pohybují okolo 900. Patříme tedy mezi ty nejobsáhlejší. Dalším kritériem je úspěšnost, která je pro konečného uživatele to nejzajímavější. Při porovnávání jsme získali lepší výsledky než systém vytvořený Google Research skupinou,“ upozorňuje Lukáš Picek s tím, že už při prvotních měřeních dosáhla aplikace při rozpoznávání příspěvků úspěšnosti minimálně 80 %.

Aplikace obsahuje především houby rostoucí v Dánsku, nicméně české houby dokáže určovat také. „Existuje pouze zlomek druhů, které existují pouze v Čechách, nebo v Dánsku,“ dodává.

V Dánsku aplikaci využívají odborníci, samouci i laici. Jen během prvního měsíce testování beta verze zpracovala aplikace 25 000 příspěvků, jejichž počet se po vydání verze pro mobilní telefony zvýšil na 100 000 za měsíc. Autoři do budoucna očekávají, že aplikaci bude využívat několik stovek tisíc uživatelů.

Vytvoření aplikace SVAMPEATLAS předcházelo několik úspěchů v loňském roce. Tvůrci nejprve obsadili první místo v soutěži ExpertLifeCLEF2018, která se zaměřovala na automatické rozpoznávání 10 000 druhů rostlin a porovnávání těchto systémů s lidskými experty, přičemž jimi navržený systém dosáhl větší přesnosti než většina expertů. Po tomto velkém úspěchu následovaly další dva spojené s výhrami v soutěžích přidružených k prestižní mezinárodní konferenci CVPR (Computer Vision & Pattern Recognition) v Salt Lake City v červnu 2018. V těchto soutěžích šlo o rozpoznání 1000 druhů pokojových rostlin a 1400 druhů hub.

Díky výhře v soutěži se začala rozvíjet mezinárodní spolupráce s dánskými mykology, jejíž hlavní motivací bylo posunout stávající systém z čistě manuálního rozpoznávání hub k více autonomnímu fungování za pomoci vítězného softwaru. Po vzájemných návštěvách v Dánsku a Praze navrhli odborníci architekturu systému, zpracovali jednotlivé části a následně integrovali a testovali systém. Souběžně s tím vznikaly mobilní aplikace. V současné době se systém evaluuje a provádí se další úpravy. Z historických dat, jako jsou souřadnice GPS, typ porostu, v němž houba rostla, nebo počasí, které právě bylo, se tvůrci aplikace snaží předpovědět, kdy a kde mohou houby zase růst.

 

Ing. Lukáš Picek je úspěšným studentem katedry kybernetiky Fakulty aplikovaných věd. Během svého studia nezapomíná na významné spolupráce a skvěle tak reprezentuje české studenty v zahraniční. Kromě rozpoznávání hub se věnoval například rozpoznávání módních designerů dle oblečení modelek a tento i příští rok se ve spolupráci s kolegou ze Stockholmské univerzity chystá pracovat mimo jiné na rozpoznávání hadů z obrazu.

Galerie


Lukáš Picek (vpravo) s kolegou MIlanem Šulcem z ČVUT.

Fakulta aplikovaných věd

Šárka Stará

17. 01. 2020