Creative Crossroads

11  -  08 October - November

11. října - 8. listopadu

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara - Galerie Inkubátor

International Studující Výstava

Výstava Creative Crossroads, kterou najdete v Galerii Inkubátor v budově Sutnarky, je místem setkání různých kultur, umění, tradičních metod a moderních přístupů. Na této kreativní křižovatce dochází ke střetávání konceptů a forem i objevování a oslavám různorodosti.

Vstup: volný, po - pá 8:00 - 18:00

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara s potěšením představuje práce zahraničních studentek a studentů, kteří se na naší fakultě vzdělávají v rámci své zahraniční stáže. Letos mezi nás zavítali studující z partnerských škol ze Slovenska, Polska, Španělska, Řecka, Číny a Taiwanu

Výstava představuje fotografie, grafický i průmyslový design, digitální malbu, interiérový design a animaci a ukazuje, jak mohou rozličné umělecké a kulturní vlivy vytvářet něco výjimečného a nového. Objekt, obraz i forma se stávají součástí většího příběhu o setkávání kultur a výměně idejí.

Projekt Creative Crossroads není pouze výstavou – je dialogem a oslavou rozmanitosti, tvořivosti a otevřenosti, které jsou stěžejními prvky každého skutečně mezinárodního vzdělávacího prostředí.

Galerie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Lenka Thomayer Opatrná

11. 10. 2023


15 May

hala Knihovny Bory, Univerzitní 18, Plzeň


Univerzitní knihovna

15. 05. 2024, 17:00

14 May

Knihovna Bory, místnost UB 106, Univerzitní 18, Plzeň


Univerzitní knihovna

14. 05. 2024, 13:00

13 June

náměstí Míru, Klatovy


Celouniverzitní

13. 06. 2024, 08:30

03 May

FF ZČU SP319 (Sedláčkova 15, Plzeň)


Fakulta filozofická

03. 05. 2024, 10:00