Další Zlatý AMPER putuje na Fakultu elektrotechnickou

Úspěchy Věda Zaměstnanci

Fakulta elektrotechnická se může pyšnit dalším významným oceněním. V prestižní soutěži, která v rámci veletrhu AMPER každoročně vybírá nejlepší a nejpřínosnější technologické exponáty, získala fakulta Zlatý AMPER 2024 za distribuční transformátor s environmentálně šetrnou elektroizolační kapalinou.

Projekt Distribučního transformátoru s environmentálně šetrnou elektroizolační kapalinou v provedení Eco-design II je výsledkem společného úsilí týmu expertů z FEL ZČU, TRAFO CZ, a.s., a EGU Tech s.r.o. „Celý projekt vycházel z dlouholetého plánu vyvinout a zavést do praxe transformátory s biologicky odbouratelnou kapalinou vyvinutou a vyráběnou z místních obnovitelných zdrojů,“ říká prof. Pavel Trnka, který toto prestižní ocenění na veletrhu AMPER v Brně převzal. „Navíc je ukázkou, že ekologicky vhodné řešení může být i cenově konkurenceschopné,“ konstatuje prof. Trnka.

Prof. Trnka stojí za tímto vývojem od jeho počátku a vede tým odborníků FEL. „Vedení výzkumu v oblasti biologicky odbouratelných kapalin přináší FEL řadu nabídek na spolupráci jak z oblasti mezinárodních projektů, spolupráci se zahraničními univerzitami v oblasti nanokapalin, tak i výstupů do praxe. Navrhujeme například postupy offline a online diagnostiky esterových kapalin pro partnery jako ČEZ a EG.D. a spolupracujeme s IEC na doplňování normativní legislativy,“ dodává.

Transformátor se vyznačuje nejen technologickým pokrokem, ale také ekologickou udržitelností, což je významný krok směrem k ochraně životního prostředí. Jeho klíčovou inovací je použití environmentálně šetrné elektroizolační kapaliny ENVITRAFOL, která splňuje nejen vysoké technické standardy, ale také požadavky na udržitelnost.

Distribuční transformátor 160 kVA s napětím 22/0,4 kV se stal prvním svého druhu v České republice, který byl speciálně navržen pro použití s biokapalinou. ENVITRAFOL, z níž je elektroizolační kapalina vyrobena, je 100% biodegradabilní a získávána z lokálních obnovitelných zdrojů. Tato inovace představuje nejen ekonomický prospěch díky nižším nákladům na provoz, ale také významný přínos pro ochranu životního prostředí.

„Jsme hrdí na naše kolegy, kteří se podíleli na vývoji tohoto transformátoru a získali za svou práci ocenění Zlatý AMPER. Je to důkazem toho, že naše fakulta je na špičkové úrovni v oblasti inovací a přispívá k udržitelnému rozvoji technologií,“ uvedl děkan Fakulty elektrotechnické, prof. Zdeněk Peroutka.

Transformátor s environmentálně šetrnou elektroizolační kapalinou ENVITRAFOL je nejen přelomovou technologickou inovací, ale také příkladem toho, jak lze inovativním přístupem dosáhnout ekologické udržitelnosti v energetice. Tento úspěch posiluje pozici Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni jako lídra v oblasti výzkumu a inovací v energetickém sektoru.

Galerie


Fakulta elektrotechnická

Kateřina Newton

05. 04. 2024