Didaktici ze Západočeské univerzity sestavili doporučení pro on-line výuku

covid-19 Tisková zpráva Univerzita

Oddělení Celoživotní a distanční vzdělávání (CŽV) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) spolupracuje s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) na vytvoření podpůrných materiálů pro zajištění on-line výuky v době epidemie. Kromě toho ve spolupráci s Fakultou pedagogickou ZČU sestavili odborníci na distanční vzdělávání desatero zásad, kterých se držet při on-line výuce.

„Chtěli jsme učitelům nejen nabídnout užitečné nástroje pro on-line výuku, ale podpořit je také z hlediska metodiky. Zaměřili jsme se na možné problematické momenty a vytvořili jsme několik doporučení, jak o on-line výuce přemýšlet a jak k ní přistupovat,“ říká Lucie Rohlíková, vedoucí oddělení Celoživotní a distanční vzdělávání, které ve spolupráci s Fakultou pedagogickou ZČU připravilo přehlednou infografiku s metodickými poznámkami pro vysokoškolské učitele. Do určité míry jsou užitečné i pro učitele základních a středních škol. Učitelské virtuální komunity je sdílejí na sociálních sítích a vnímají jako dobrý podnět pro reflexi před zahájením on-line výuky. 

„Často je důležitější nechat studenty pár dní trochu v klidu, aby se vyrovnali s novou situací a pak teprve zahájit výuku. Je také potřeba respektovat, že rodiny mohou mít různé problémy,“ připomíná didaktička z Fakulty pedagogické ZČU. Doporučení pro učitele tak zní:  1. nastavte pravidla, 2. nekomplikujte situaci složitými nástroji, 3. nezvyšujte stres studentů, 4. nezahlcujte studenty materiály, 5. nenahrazujte přednášky webinářem 1:1, 6. zůstaňte v kontaktu se studenty, 7. spolupracujte se svými kolegy, 8. nebuďte striktní, 9. neseďte nonstop u počítače, 10. buďte konzistentní. Každý bod přitom obsahuje krátké vysvětlení. Vše je přehledně a poutavě zpracováno.

Kromě toho se didaktici z Celoživotního a distančního vzdělávání ZČU podíleli na dokumentu zveřejněném na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, který přináší doporučení, jak zajistit výuku v době epidemie. Zejména učitelé vysokých škol tu najdou přehled, jaké otevřené vzdělávací zdroje a nástroje pro on-line výuku využívat. Zveřejněno je tu také zmíněné desatero metodických doporučení. Jedná se o otevřený dokument, který se průběžně doplňuje. Jako užitečný zdroj informací didaktici ZČU doporučují také nově vznikající portál MŠMT NaDálku, kam budou postupně přibývat užitečné nástroje a odkazy.

Hlavní doporučení Lucie Rohlíkové v současné situaci přitom je, aby učitelé vedli vyučování raději jednodušším způsobem, bez náročných technických prostředků, ale především z domova.

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

16. 03. 2020