Etika v právu

Ve dnech 9. – 11. října 2023 pořádala Justiční akademie v Kroměříži již po devatenácté diskusní fórum Etika v právu.

Právní etika je oborem, který má na Fakultě právnické ZČU v Plzni dlouhodobou tradici. Jeho výuku zde zahájil v polovině 90. let 20. století autor textu etického kodexu České advokátní komory Karel Čermák, od roku 2002 se stal jeho pokračovatelem Stanislav Balík, který tento povinně volitelný předmět vyučuje spolu s Petrou Krtkovou. O právní etiku je mezi studujícími velký zájem, každoročně si jej v rámci kapacity zvolí sto studentek a studentů, někteří z nich si posléze i zvolí téma z právní etiky pro svoji kvalifikační práce.

Na diskusní fórum byl pozván i děkan FPR Stanislav Balík, který moderoval panel, v němž kromě něj diskutovali předseda Vrchního soudu v Praze Luboš Dörfl, předseda České advokátní komory Robert Němec a předseda Unie státních zástupců Tomáš Foldyna. Tématem panelu bylo Respektování role jednotlivých profesí v justici.

Diskutující se vyjádřili i k tématům Příslušníci jednotlivých profesí jako kolegové a přátelé (mj. téma, zda spolu může soudce s advokátem jít na oběd, či kolegialita soudce při žádosti o odročení jednání, nemístné komentáře soudců na adresu advokátů v rozhodnutích, nepřiznávání nákladů řízení atp.), Prostupnost právnických profesí a Generační vztahy v rámci  jednotlivých profesí i mezi příslušníky různých profesí.

Zprávu o diskusním fóru přinesl i Advokátní deník.

Galerie


Fakulta právnická

Stanislav Balík

18. 10. 2023