Studující katedry hudební výchovy dominovali na soutěži pedagogických fakult z celé ČR

Soutěž Studující Úspěchy

Celostátní kolo Studentské interpretační soutěže pedagogických fakult ČR letos letos hostila Olomouc. Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni odjelo reprezentovat šest studentů.

Sólový zpěv, hra na klavír nebo smyčcové nástroje a sbormistrovství - nejen v těchto kategoriích se ve dnech 9. a 10. 5. utkali studující FPE ZČU na Celostátním kole Studentské interpretační soutěže pedagogických fakult ČR s mezinárodní účastí. Letos se organizace ujala Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

Všechny soutěže měly dvě kategorie. I. kategorie se účastnili studenti a studentky specializovaných pedagogicko-uměleckých oborů, studenti učitelství ZUŠ a absolventi středních nebo vysokých uměleckých škol v daném oboru. Ve II. kategorii pak všichni ostatní.

Někteří ze šestice reprezentantů ZČU, kteří studují na Katedře hudební kultury a výchovy, soutěžili i ve dvou oborech a většina z nich si přivezla alespoň jednu z cen nebo speciálních ocenění.

V klasickém sólovém zpěvu zvítězila v I. kategorii Jana Šístková a ve II. kategorii Jindřich Krstev. Ten zazářil i v kategorii sólového zpěvu nonartificiální hudby – získal 1. místo. Další soutěžící z Plzně Daniele Kaufnerové bylo uděleno čestné uznání. 

Stanislav Mikšovský okouzlil porotu svou hrou na akordeon a zvítězil v oboru hra na ostatní nástroje v I. kategorii. 

Podle vyučujících je ale třeba pochválit všechny soutěžící, i ty neoceněné – Johanu Petrovičovou (sólový zpěv) a Václava Šlajse (hra na klavír) – a to za soustředěné a interpretačně precizní výkony. Poděkování patří také zmíněným pedagogům doc. Daniela Mandysové, Romaně Feiferlíkové, Ph.D. a brazilskému hostu KHK prof. Gladis Falavignae za náročnou práci v porotách a klavíristce dr. Galině Gvozdevskaie za výborné klavírní korepetice zpěváků.

Fakulta pedagogická

Doc. Daniela Mandysová

15. 05. 2024