Fakulta aplikovaných věd otevřela brány matematiky

Další vzdělávání Přednáška Seminář

Ve dnech 23. a 24. března 2023 se v plzeňském hotelu Lions uskutečnil seminář pro učitele matematiky Brána matematikou otevřená X, který pořádala Fakulta aplikovaných věd ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků.

Rozšíření kompetencí učitelů a učitelek matematiky ve využívání moderních technologií ve výuce, motivace žáků ke studiu na technických školách a rozvíjení spolupráce Západočeské univerzity v Plzni se středními a základními školami byly hlavní cíle dvoudenního semináře, jehož se zúčastnilo 36 učitelů a učitelek matematiky nejen z Plzeňského kraje.

V rámci semináře se konaly odborné přednášky zaměřené na využití matematiky v různých oblastech života. Přednášky vedené osvědčenými lektory nejen z Fakulty aplikovaných věd (Roman Čada a Petr Tomiczek), ale i z Matematicko fyzikální fakulty (děkan MFF UK Mirko Rokyta a Luboš Pick) a Vysoké školy báňské Ostrava (Martina Litschmannová) byly zaměřeny na zajímavé oblasti matematiky, které mohou vyučující využít ve výuce. Statistika kolem nás, Fordovy kruhy, sčítání, které vede k nule nebo k nekonečnu, historické poznámky o vývoji matematiky, souvislosti origami a trisekce úhlu, to je jen několik témat, která na semináři zazněla. Během semináře proběhl workshop zkušené lektorky z gymnázia Benešov Šárky Gergelitsové zaměřený na využití softwaru GeoGebra ve výuce matematiky a zařazení netradičních postupů práce do výuky. 

Večerní program patřil diskusi na téma Vzdělávání a dnešek, úvodní slovo měl Dag Hrubý z gymnázia v Jevíčku. Účastníci měli možnost podělit se o své zkušenosti s výukou matematiky, s motivaci žáků a vzdělávání učitelů. Pro všechny přihlášené účastníky byla také naplánovaná exkurze s Lukášem Houškou ze spolku Zestínu po zajímavostech Plzně.

Jednotlivé přednášky kromě registrovaných účastníků navštívili i kolegové a studenti ze ZČU. “Jsme rádi, že jsme mohli, po několikaleté pauze zaviněné vnějšími okolnostmi, opět přivítat učitele ze středních škol, podělit se s nimi o své zkušenosti a předat jim něco, co se jim může hodit v jejich další práci. Víme, že odvádějí skvělou práci, a toto je náš malý příspěvek k tomu, aby jejich nadšení nevyprchalo,” uvedla jedna z organizátorek, Světlana Tomiczková z FAV.

Galerie


Fakulta aplikovaných věd

Světlana Tomiczková, Martina Batková

12. 04. 2023