Fakulta ekonomická opět po roce hostila tým z Marquette University v USA

Hosté International Spolupráce

Externí faktory a šoky působící na byznys či regionální rozvoj bylo téma, kterému se letos během týdne věnovali čeští i američtí studující. Teď je čeká práce na společných projektech. Spolupráce ZČU a americké univerzity trvá už 30 let.

V letošním roce uplynulo 30 let od podepsání společného memoranda o spolupráci mezi Západočeskou univerzitou v Plzni a Marquette University (MU) v americkém Milwaukee. Jedním z nejvýznamnějších počinů jejich spolupráce je semestrální kurz, který organizuje Fakulta ekonomická ZČU a College of Business Administration a který se letos konal v týdnu od 11. března.

Kurz, na jehož organizaci se opět významně podílela International Office ZČU, již od poloviny devadesátých let přináší mnoho inspirativních setkání a zážitků. Nejinak tomu bylo i letos.

„Pamatujte, že ve vašich týmech máte spolupracovat, nikoliv si konkurovat a soutěžit. Buďte inkluzivní. Všímejte si věcí kolem sebe a sdílejte je. A nezapomeňte fotit – tím uchováte spoustu vzpomínek,“ oslovil česko-americký tým studujících a vyučujících / koordinátorů při zahajovací snídani v pondělí 11. března přenosem z Milwaukee Michael Korpela. Top manažer pivovaru Miller Coors jim měl rozhodně co říci. V roce 1996 se totiž účastnil prvního takového kurzu, který ZČU a MU organizovaly, a sám se posléze na několika bězích podílel jako vedoucí a koordinátor.

Úvodní setkání vzhledem ke kulatému výročí orámovaly i zdravice vrcholných představitelů obou univerzit, za ZČU prorektora pro koncepci vzdělávání a záležitosti studujících Jiřího Kohouta a za MU prezidenta Mika Lowela.

Bohatý program následujícího týdne nabídl například seznamování s byznys příběhy. Účastníci kurzu se setkali a diskutovali s lidmi, kteří tvoří technologickou firmu AIMTEC či inovativní plzeňské bistro Arnie’s, a dozvídali se, jak jejich podnikání ovlivnila covidová pandemie, válka na Ukrajině nebo nástup umělé inteligence. V TechToweru se zase seznámili s příběhem bývalého pivovaru Světovar, jehož vodárenská věž byla revitalizována a dnes je v ní co-workingové centrum a místo pro start-upy a technologické firmy. Vyzkoušeli si také praktickou aplikaci virtuální reality v CIE Group.

„Semestrální kurz je ze své podstaty postaven tak, že se jeho účastníci učí mimo školní lavice,“ říká Jan Tlučhoř, proděkan pro studium na Fakultě ekonomické a jeden z českých supervizorů letošního běhu, a dodává: „Letos jsme zvolili téma Externí faktory a šoky působící na byznys či regionální rozvoj a chceme, aby právě touto optikou studující vnímali vše, s čím se během kurzu seznámí.“

Česko-americký tým navštívil také Cheb, kde FEK od roku 1990 nepřetržitě působí, studující se seznámili s historií města, fakulty a vyslechli si online přednášku ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka, který otevřel témata jako minulost a budoucnost práce, smysl ekonomického konání a také to, co bude lidi v budoucnu odlišovat od strojů. Prémiová značka Becherovka a lázeňství, zastoupené například Císařskými lázněmi, čekaly na účastníky kurzu v Karlových Varech.

Závěrečný den v Praze vyplnila exkurze v České národní bance a také procházka po ikonických místech staré Prahy.

„Kurz je vždy koncipován tak, aby v něm došlo i na kulturní interakci a účastníkům se ukázalo na konkrétních příkladech to, co obě města, země a národy spojuje,“ doplňuje Jiří Preis, proděkan pro internacionalizaci FEK a druhý z letošních českých supervizorů. „Proto jsme letos zvolili také zápas hokejových Akademiků. Hokejová liga univerzit, jejíž úspěšným účastníkem je i klub ZČU Akademici Plzeň, vyrostla takřka z ničeho a následuje dobrou praxi severoamerického vysokoškolského sportu,“ doplňuje. Účastníci kurzu byli nejen svědky úvodního zápasu letošního play off, ale vedoucí amerického týmu Steve Cole dokonce vhodil čestné buly.

Během týdne se čeští i američtí studující skvěle sžili, pobytem v Česku ovšem kurz zdaleka neskončil. V příštích týdnech všechny čeká pokračování v podobě online komunikace a práce na společných projektech, na srovnávacích studiích, které budou prezentovat v dubnu v USA. A kromě toho se uskuteční ještě další intenzivní týden exkurzí a setkání v Milwaukee a v Chicagu.

Tento balíček dvou týdenních programů, které tvoří jádro kurzu, přináší více než jen informace. Jsou to především interkulturní dovednosti, prohloubení jazykových kompetencí a v neposlední řadě schopnost pracovat v mezinárodním týmu a pod časovým tlakem – což jsou soft skills, které se od lidí, nastupujících na pracovní trh, požadují. A to je mimo jiné také jeden z důvodů, proč ekonomické fakulty na ZČU i MU vnímají velkou přidanou hodnotu této spolupráce a chtějí v ní i nadále pokračovat.

Galerie


Fakulta ekonomická

Jiří Preis, Jan Tlučhoř

25. 03. 2024