Hyperstereoskopické zachycení časoprostoru

24 November

24. listopadu, 08:30

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Univerzitní 28, Plzeň, místnost 213i

Přednáška Studující Veřejnost

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni zve studující fotografie i odbornou veřejnost na workshop Hyperstereoskopické zachycení časoprostoru: Fotografie jako médium, přesahující limity lidského vnímání doktoranda Martina Dokoupila.

Určeno pro: studující v ateliéru Fotografie na FDULS a odbornou veřejnost
Kontakt: Ing. Michaela Pfeiferová, mpfeife@fdu.zcu.cz, 735 715 925

Předmětem workshopu je prezentace realizovaných hyperstereo záznamů. Na těchto záznamech budou účastnice a účastníci testovat vlastní limity vnímání rozšířené prostorovosti a anonymně bude zaznamenávána jejich citlivost při extremizaci oddálení zdrojů vnímání a paralaxy. Všichni budou moci vytvořit vlastní hyperstereo fotografii či video.

Program
8:30 – 9:00 | registrace
9:00 – 9:30 | úvodní slovo a prezentace hlavních a dílčích výsledků výzkumu
9:30 – 10:00 | praktická část workshopu 1 - testování citlivosti účastníků na pořízené záznamy
10:00 – 10.15 | coffee break
10:15 – 12:00 | praktická část workshopu 2 - tvorba hyperstereo fotografií a úpravy pro stereo vizualizaci
12:00 – 12:30 | prezentace prací formou virtuální výstavy

V případě zájmu o účast se prosím registrujte na e-mailu mpfeife@fdu.zcu.cz do 21. 11. 2023. Kapacita míst je omezena. Workshop je pořádán v rámci projektu Vnímání časoprostoru pomocí nových technologií a je financovaného z prostředků Vnitřní studentské soutěže 2023.

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Martin Bečan

24. 11. 2023, 08:30


29 May

sady Pětatřicátníků 14, Plzeň, PC210


Fakulta právnická

29. 05. 2024, 15:00

13 June

náměstí Míru, Klatovy


Celouniverzitní

13. 06. 2024, 08:30

19  -  19 July

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

19. 07. 2024, 14:00

26 June

Nádvoří Fakulty aplikovaných věd


Fakulta aplikovaných věd

26. 06. 2024, 14:30

04  -  06 September

Fakulta aplikovaných věd, Technická 8, Plzeň, přednáškový sál US 217 a US 207 (2. NP)


Fakulta aplikovaných věd

04. 09. 2024, 09:00