Jaderné reaktory, tunel i tradiční divadlo. Studující z Fakulty strojní vyrazili do Jižní Koreje

International Studující Věda

Letošní letní semestr přinesl velkou příležitost pěti studujícím ze Západočeské univerzity v Plzni v podobě týdenní stáže na jihokorejské univerzitě a ve firmách se zaměřením na jadernou energetiku. Ohlédnutí za touto zkušeností nám nabídla trojice studentů FST.

V rámci programu Nuclear Site Visit Program for Czech Students zamířila na Korejský poloostrov skupina studentů a studentek z ČVUT, VUT a ZČU – tu zastupovali tři studující z Fakulty strojní a dva z Fakulty elektrotechnické.  O své zážitky ze stáže se podělili Petr Vastl, Tomáš Kadavý a Anna Mrázová, kteří studují navazující magisterský program Stavba energetických strojů a zařízení na Fakultě strojní.

Program stáže zajistila společnost Korea Hydro & Nuclear Power Company (KHNP), která letos v lednu uzavřela smlouvu o spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni. Společnost usiluje o zvýšení povědomí o jaderném průmyslu v Jižní Koreji a je jedním z uchazečů o dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. 

Studenti a studentky z České republiky měli připravený nabitý program přednášek a exkurzí. Přednášky probíhaly na univerzitě KEPCO International Nuclear Graduate School (KINGS), která leží v jihovýchodní části Korejské republiky v sousedství dvou jaderných elektráren viditelných přímo z kampusu. „Umístění elektráren a univerzity je celosvětově unikátní. Studující mají možnost absolvovat výuku u těch nejlepších odborníků a zároveň si při návštěvě elektráren ověřit získané teoretické poznatky v praxi“, popisuje Petr. 

Mladí Češi zavítali také do prostor společnosti Doosan Enerbility a  jaderné elekrárny Saeul s reaktorem APR1400. „Podobný reaktor ve zmenšené verzi nám nabízejí na dostavbu Dukovan. To byla za mě asi nejlepší exkurze – provedli nás vnitřkem elektrárny, průvodci byli technici a na vše uměli výborně odpovědět,“ říká Tomáš. Studující měli možnost podívat do turbínové haly, místnosti s bazény na vyhořelé palivo a operátorské dozorny.

V dalších dnech na ně čekala prohlídka výrobních hal pro jaderné palivo společnosti KEPCO a také Korea Atomic Energy Research Institute. „Nedaleko od sídla institutu se nachází tunel, který by měl fungovat jako trvalé úložiště jaderného paliva. Tunelem jsme sestoupili asi sto metrů pod povrch. Lokace se zatím seismicky a geologicky testuje a součástí testů je také cvičné uložení maket kontejnerů,“ vysvětluje Petr. 

Kromě odborných exkurzí zbyl čas i na cestování a zábavu. „Byli jsme se podívat v paláci Gyeongbokgung v historickém centru Soulu a při té příležitosti jsme si mohli vypůjčit i tradiční korejský oděv hanbok,“ vypráví Anička a Tomáš ji doplňuje: „Navštívili jsme také korejské divadelní představení Nanta – to bylo velmi zábavné. Prošli jsme si čtvrť s tradičními korejskými domy a hned poté jsme vyjeli výtahem do 555 metrů vysokého mrakodrapu Lotte World Tower – nejvyšší budovy Jižní Koreje.“  

Součástí programu byla i výprava do demilitarizované zóny na hranici se Severní Koreou. „Pro mě osobně to byl velmi silný zážitek, neboť starší generace Jihokorejců – i přes tak velké současné rozdíly těchto zemí – stále věří v opětovné spojení obou Korejí,“ říká Anička.

Týdenní stáž se uskutečnila za podpory Korean Nuclear Association (KNA), s níž má Západočeská univerzita v Plzni uzavřenou smlouvu o spolupráci od roku 2020, stejně tak jako se zmíněnou univerzitou KINGS. „KNA hradila veškeré náklady spojené s naší stáží, patří jim tedy velké poděkování,“ uzavírá Tomáš.


Galerie


Fakulta strojní

Kamila Kolářová

21. 06. 2024