Jak experimentovat v germanistice? Odpověď nabídla mezinárodní konference

Koncem května proběhla na Západočeské univerzitě v Plzni mezinárodní germanistická konference Experimentierräume: Herausforderungen und Tendenzen, jíž se zúčastnilo 130 hostů z celého světa. Připraveno pro ně bylo více než sto přednášek probíhajících v šesti paralelních sekcích.

Pořádání již tradiční akce Svazu germanistů ČR se letos ujala právě germanistická pracoviště ZČU. V režii katedry německého jazyka Fakulty pedagogické a katedry germanistiky a slavistiky Fakulty filozofické tak byla připravena čtyřdenní konference Experimentierräume: Herausforderungen und Tendenzen, jejíž hlavní část se konala 24. a 25. května v budově NTIS a byla zahájena rektorem ZČU Miroslavem Holečkem.

Do Plzně se na akci sjeli hosté mimo jiné z USA, Polska, Německa, Rakouska, Španělska, Itálie, Ruska, Egypta či Rumunska, kteří se účastnili přednášek věnovaných německé a rakouské literatuře, germanistické lingvistice a didaktice. Konference byla nejen místem mnoha vědeckých debat, ale i prostředím, kde byly navázány četné nové mezinárodní kontakty a samozřejmě i prohloubeny kontakty stávající. Organizátoři nabídli účastníkům i bohatý doprovodný program, jenž zahrnoval nejen slavnostní večeři, prohlídku města a pivovaru Prazdroj, ale i autorské čtení významné rakouské experimentální autorky Brigitty Falkner a návštěvu Loosových interiérů.

Za velkorysou podporu děkují organizující katedry nejen Západočeské univerzitě v Plzni, ale i zahraničním partnerům, mezi než patří rakouské Spolkové ministerstvo pro vzdělávání, vědu a výzkum (BMBWF), AKTION Česká republika – Rakousko, DAAD, Rakouské kulturní fórum. Velký dík patří rovněž plzeňským firmám Mencl Elektro Engineering, s.r.o. a Megatech Industries Engineering CZ, s.r.o. Během přestávek probíhaly i prezentace řady nakladatelství a organizací zabývajících se německým jazykem a germanistikou. Jednalo se např. o Hueber, Klett, Westermann Verlag, Frank & Timme, Fraus, Tandem, Aktion nebo DAAD.

Organizační tým děkuje hostům konference za mnoho pozitivních ohlasů a již nyní začíná připravovat sborníky s přednesenými příspěvky.

Fakulta pedagogická

Michaela Voltrová

01. 06. 2018