Sutnarka udělovala již podvanácté Cenu Ladislava Sutnara

Tisková zpráva Univerzita Úspěchy

Ocenění tentokrát získala sochařka a výtvarnice Magdalena Jetelová, rakouská škola Universität für angewandte Kunst Wien a americká nezisková organizace Printed Matter.

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni udělovala ve středu 15. listopadu na plzeňské radnici tradiční Cenu Ladislava Sutnara. Do společnosti výjimečných osobností a institucí, které významně ovlivňují světové umění a design, letos přibyla sochařka a výtvarnice Magdalena Jetelová, Universität für angewandte Kunst Wien a americká nezisková organizace Printed Matter.

Ceremoniál se uskutečnil u příležitosti slavnostního zasedání Umělecké rady Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara za přítomnosti rektora Západočeské univerzity v Plzni, hejtmana Plzeňského kraje, radní pro oblast kultury a památkové péče i zástupců plzeňských institucí.

Prostřednictvím Ceny Ladislava Sutnara vyjadřuje Sutnarka poctu životu a dílu plzeňského rodáka a mezinárodně uznávaného česko-amerického designéra Ladislava Sutnara. Fakulta zároveň projevuje uznání výjimečným českým i zahraničním uměleckým a pedagogickým osobnostem a oceňuje jejich mimořádné výkony zejména v oblasti užitého umění a designu.

„Život Ladislava Sutnara se klenul přes dva devastující světové konflikty. První a druhou světovou válku. Klenul se přes kulturní a společenské revoluce. Klenul se přes období, kdy bylo vždy znovu nutné prokazovat svou čest, své hodnoty a integritu.
Dnešní dobu rovněž nelze nazývat poklidnou a plnou harmonie. Naopak, žijeme období turbulentní a konfrontace s agresí a bezprávím je na denním pořádku. V tomto kontextu je existence a poslání umělce spjato nejen s přidanou estetickou a řemeslnou hodnotou, ale rovněž s vysokou morální integritou. Instituce a osobnosti, které na letošním slavnostním ceremoniálu převzaly Ceny Ladislava Sutnara, svoji existenci sepjaly s uměním. Jsou to ikony, které udávají směr současného výtvarného vyjádření a umělecké praxe. Stali jsme se partnery ve společné misi prohlubovat to, co je v člověku dobré – tvořivost, empatii a lásku k okolnímu světu i nám samotným, a bojovat proti hlouposti, intoleranci a zlovůli. Pevně věřím, že se nám bude i nadále dařit toto poslání vykonávat,“
říká Vojtěch Aubrecht, děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara.

Sochařka a výtvarná umělkyně Magdalena Jetelová obdržela cenu za mezioborové projekty na pomezí konceptuální tvorby, land artu, architektury, sochy a světelné projekce zasazené do konkrétního prostoru, stejně jako za dlouholetou pedagogickou činnost.

Universität für angewandte Kunst Wien, uznávaná rakouská škola aplikovaných umění, získala ocenění za činnost, která vychází z historických tradic, zároveň však rozvíjí nové myšlenky, jak spoluvytvářet a řídit proměny technologií a médií.

Přední americká nezisková organizace se sídlem v New Yorku Printed Matter, Inc. obdržela ocenění za šíření a propagaci artists’ books, publikací koncipovaných jako svébytná umělecká díla.

Udílení cen v prostorách plzeňské radnice předcházela série přednášek a setkání se studenty, stejně jako vernisáž výstavy ve fakultní galerii Inkubátor, jejímž prostřednictvím se mohou návštěvníci až do 1. 12. lépe seznámit s laureáty. Cena Ladislava Sutnara je úzce spjata s rozvojem fakulty a prolíná se s její strategií, která odráží nejen aktuální cíle, ale i reakci na dění ve světě a výzvy dnešní doby.

 

LAUREÁTI CENY LADISLAVA SUTNARA 2023

Magdalena Jetelová, Česko

Magdalena Jetelová, která je světově respektovanou uměleckou osobností, si získala pozornost monumentálními objekty se silným politickým podtextem již za svého působení v rodné vlasti, kde se zároveň vůči tehdejší oficiální výtvarné scéně vymezovala dalšími uměleckými aktivitami. Po odchodu do Spolkové republiky Německo v roce 1985 se etablovala na mezinárodním poli nejen svými jedinečnými projekty, ale také pedagogickým působením na prestižních uměleckých školách, jakými jsou Kunstakademie Düsseldorf a Akademie der Bildenden Künste München.   

 

Universität für angewandte Kunst Wien, Rakousko

Universität für angewandte Kunst Wien je nástupkyní C. k. školy umění a řemesel z roku 1867, která byla úzce propojena s někdejším muzeem umění a průmyslu (dnes Museum für angewandte Kunst). V roce 1941 získala vysokoškolský statut a v roce 1970 titul univerzity. Nynější název nese od roku 1998. Její činnost je zaměřena nejen na oblast výuky, ale i výzkumu, jehož úkolem je reagovat na aktuální společenské výzvy, navrhovat pracovní postupy otevřené vůči společnosti a aktivně realizovat výsledky ve veřejném diskurzu orientovaném na změnu.

 

Printed Matter, Inc., Spojené státy americké

Společnost Printed Matter, kterou roku 1976 založila skupina osobností působících v oblasti umění (mezi jinými Sol LeWitt a Lucy Lippard), vznikla jako reakce na rostoucí zájem o publikace vytvářené samotnými umělci. Ve svém komplexním pojetí jsou artists’ books i nadále pozoruhodným odrazem aktuálních uměleckých postupů. Současně s tímto mezinárodním fenoménem založila společnost Printed Matter veletrhy New York Art Book Fair a Los Angeles Art Book Fair, které se staly největšími světovými centry distribuce a výzkumu artists’ books a souvisejících publikací.

Video


Galerie


Cenu za Printed Matter, Inc. převzala Daniela Lukavská z Amerického centra Plzeň

Laureáti Ceny Ladislava Sutnara 2023, rektor ZČU Miroslav Lávička a děkan fakulty Vojtěch Aubrecht a proděkanka Andrea Sloupová

Leonhard Grond za Universität für angewandte Kunst Wien

Magdalena Jetelová

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Martin Bečan

16. 11. 2023