Kýbl akademické krve slaví 30 let

Studující Tisková zpráva Zaměstnanci

I letos zve chebská pobočka Fakulty ekonomické (FEK) Západočeské univerzity v Plzni k bezpříspěvkovému darování krve. Akce Kýbl akademické krve se na Transfúzním oddělení Nemocnice Cheb uskuteční ve čtvrtek 16. listopadu a připomene si už 30 let od svého vzniku.

„Poprvé se pomyslný kýbl podařilo naplnit v zimním semestru akademického roku 1993/94 díky cvičení tehdy nově vyučovaného předmětu Propagace. Studenti a studentky měli za úkol s využitím teoretických principů marketingové komunikace přesvědčit ostatní k hromadnému odběru. Předmět se dnes jmenuje Marketingová komunikace, ale k účasti na dobrovolném dárcovství zveme stále,“ přibližuje počátky akce její organizátor Jan Tlučhoř, proděkan Fakulty ekonomické. Dodává, že první odběr se uskutečnil 9. prosince 1993 a zúčastnilo se ho 36 dárců a dárkyň.  Akci, která se koná každý semestr, přerušila pandemie covidu. V listopadu 2021 se však studující po dvouleté pauze k dobrovolnému darování krve vrátili.

Ve čtvrtek 16. listopadu od 6:30 do 7:30 hodin se Transfúzní oddělení Nemocnice Cheb otevře už pro 55. Kýbl akademické krve. Zúčastní se ho nejen studující a vyučující Fakulty ekonomické ZČU, ale stejně jako v posledních letech také dobrovolní dárci z Gymnázia Cheb, Integrované střední školy Cheb a Střední zdravotnické a vyšší odborné školy Cheb. Díky zapojení středních škol je již nyní do 55. Kýblu akademické krve s podtitulem Každá kapka se počítá registrováno dvacet dárců a stále je možné se přihlásit.

„Pevně věřím, že třicet let oslavíme přinejmenším naplněním jednoho symbolického kýble akademické krve, pro který je potřeba nejméně třiceti dobrovolníků. Smyslem akce je ale také přivést k dobrovolnému dárcovství nové dobrovolníky, kteří budou darovat krev i v budoucnu. Proto mě těší, že mezi registrovanými je převážná většina prvodárců, kterým obzvlášť děkuji za jejich odvahu a šlechetnost,“ vzkazuje Jan Tlučhoř.

Více informací je k dispozici ve facebookové události.

Galerie


Fakulta ekonomická

Šárka Stará

14. 11. 2023