Malí absolventi a absolventky Dětské technické univerzity převzali diplomy

Absolventi Další vzdělávání Veřejnost

29. května nastal velký den pro děti z 1. a 2. stupně základních škol a víceletých gymnázií, které v letošním školním roce navštěvovaly kurzy Dětské technické univerzity na Fakultě strojní. Z rukou děkana fakulty obdržely při závěrečné slavnostní promoci své diplomy.

Technicky zaměřené kurzy pro děti pořádá Fakulta strojní sedmým rokem a kromě Plzně proběhly i letos také v Klatovech a Sokolově za vydatné pomoci tamních partnerských středních škol. Celkem završilo studium na Dětské technické univerzitě 84 malých absolventů a absolventek: 39 v Plzni, 32 v Klatovech a 13 v Sokolově. V průběhu školního roku děti postupně pronikaly do tajů strojírenských oborů – 3D tisku, obrábění, energetiky, konstruování strojů, ale vyzkoušely si i základy programování a nejrůznější fyzikální a chemické pokusy.

„Snažili jsme se vám ukázat směr, kterým se dnes technika ubírá. Pochopili jste, že moderní strojírenství se opírá o počítače a využívá i umělou inteligenci. Ukázali jsme vám také způsob studia na vysoké škole, který se od základních a středních škol přece jen odlišuje. Věřím, že se třeba za několik let setkáme při řádných imatrikulacích a přivítáme vás jako studenty naší fakulty,“ uvedl ve svém projevu děkan Vladimír Duchek a před zraky hrdých rodičů rozdal pilným studentům a studentkám dětské univerzity jejich vysokoškolské diplomy.

Cílem akce je vzbudit u dětí zájem o technické vzdělávání a zábavnou formou je motivovat k pozdějšímu studiu perspektivních technických a přírodovědných oborů. Její organizace by se neobešla bez významné pomoci partnerů, mezi nimiž jsou Plzeňský kraj, města Plzeň a Klatovy, Doosan Škoda Power, klatovská nezisková organizace Úhlava, Střední průmyslová škola Klatovy, Gymnázium J. Vrchlického Klatovy, Střední škola zemědělská a potravinářská Klatovy a Integrovaná škola technická a ekonomická Sokolov.

Další ročník plánuje fakulta spustit opět v září, rodiče mohou své děti začít přihlašovat na začátku června.


      

Galerie


Fakulta strojní

Kamila Kolářová

03. 06. 2024