Moderní technologie a výpočetní technika. Začala prestižní konference ESCO, kterou pořádá FEL ZČU

International Konference Věda

Špičkové inovace ze světa elektrotechniky ovládly technologický park TechTower v Plzni. Začal 9. ročník mezinárodní konference ESCO, kde se scházejí odborníci na výpočetní metody z celého světa.

150 vědkyň a vědců, studentek a studentů diskutují o výpočetních trendech v oblastech jako je elektromagnetismus, strukturální mechanika, proudění, kvantová fyzika a chemie. Součástí konference jsou i minisymposia zaměřená na modelování klimatu a atmosférických dějů, vývoj numerických modelů multifyzikálních problémů, aplikovanou statistiku, mechaniku tekutin, využití digitálních dvojčat a cloudové a GPU výpočty. Vybrané příspěvky budou také publikovány v prestižních vědeckých časopisech s impakt faktorem.

Konferenci ESCO (European Seminar on Computing) organizuje Katedra elektrotechniky a počítačového modelování Fakulty elektrotechnické ZČU. Akce se zúčastní i zástupci Office of Naval Research Global Prague, což podtrhuje význam celé události.

Mezi hlavními řečníky vystoupí světově uznávaní odborníci jako Irina Tezaur (Sandia NL, USA), Anthony Thornton (University of Twente, Nizozemí), William D. Collins (Berkeley Lab, USA) a Stefan Turek (Dortmund Technical University, Německo).

Konference navíc nabízí nejen odborné diskuse, ale i skvělou příležitost k navazování nových kontaktů. Účastníci se proto mohou těšit na zajímavé workshopy, posterové sekce a bohatý společenský program, který zahrnuje i úterní koncert hudební skupiny Zakkiss Trio. 

Podrobnosti zjistíte na webových stránkách konference

Galerie


Fakulta elektrotechnická

Iveta Pangrácová

10. 06. 2024