Na ZČU začalo druhé kolo přijímacího řízení. Nabízí i dva úplně nové studijní programy

Studium Tisková zpráva Univerzita

Kinantropologii a Management and Digital Technology nabízí uchazečkám a uchazečům Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) jako novinku letošního přijímacího řízení. Šest fakult – aplikovaných věd, ekonomická, elektrotechnická, filozofická, pedagogická a strojní – pak také spustilo druhá kola.

Novým profesním studijním programem, který ZČU právě otevřela v Karlovarském kraji, je Management and Digital technology. Připravila ho Fakulta ekonomická (FEK) a vznikl ve spolupráci s německou vysokou školou OTH Amberg-Weiden, Fakultou strojní a Fakultou aplikovaných věd. Bude vyučovaný v angličtině. „Jde o zcela výjimečný studijní program, který propojuje vzdělávání s byznysem a moderními technologiemi. Studující získají praktické dovednosti, které jim pomohou nastartovat úspěšnou kariéru v mezinárodním prostředí,“ vysvětlila děkanka FEK Michaela Krechovská. Přihlášky je možné posílat do 9. srpna.

„Dále otevíráme druhé kolo přijímacího řízení v Chebu pro studijní program Podniková ekonomika a management v prezenční formě studia. V Plzni pak ještě nabízíme volná místa v programech Ekonomická a regionální geografie a Informační management,“ dodala. Do těchto programů je možné se přihlásit do konce července.

Druhý nově spuštěný profesní program, Kinantropologie – Wellness specialista, je pak odpovědí na poptávku po odbornících v oblasti wellbeingu a tradičních lázeňských oborů. Vyučovat jej bude Fakulta pedagogická (FPE) přímo v Karlových Varech. „Absolventi budou schopni každému z nás doporučit, jak se rozvíjet k dosažení harmonie v souvislosti se zdravým životním stylem,“ řekl děkan FPE Pavel Mentlík.

„Studující se budou připravovat v základních biomedicínských disciplínách, jako jsou anatomie a fyziologie a získají znalosti z věd o pohybu člověka,“ doplnil Petr Valach, vedoucí Centra tělesné výchovy a sportu. I Fakulta pedagogická navíc otevírá ještě druhé kolo přijímacího řízení pro 9 studijních programů vyučovaných v Plzni. Zájemci se na FPE mohou hlásit do poloviny srpna.

Jako první otevřela druhé kolo přijímacího řízení u všech svých stávajících programů Fakulta strojní (FST). Ta láká zájemce na strojní inženýrství, obrábění a aditivní technologie nebo průmyslové inženýrství a management. „Všichni naši studující jsou v podstatě rozebraní firmami ještě před dokončením studia. Rád bych povzbudil ty, kteří zatím váhají s přihláškou, aby se nebáli a přihlásili se ve 2. kole. I obávané předměty jako matematika nebo fyzika se dají zvládnout, pokud se jim člověk věnuje, a u nás máme navíc fungující systém pomoci začínajícím studentům od jejich zkušenějších kolegů,“ vysvětlil děkan FST Vladimír Duchek. Uchazeči se mohou hlásit do 5. srpna.

Deset bakalářských programů ještě nabízí Fakulta aplikovaných věd (FAV). Čas pro podání přihlášky do druhého kola má stanovený do 15. srpna. „Na FAVce se pěstuje široké spektrum oborů, jakými jsou umělá inteligence, robotika, informatika, biomedicína, mechanika, technologie pro jadernou energetiku, nanomateriály, GIS systémy, stavitelství a řada dalších. Poptávka po absolventech těchto technických a přírodovědných oborů je trvale velmi intenzivní. Chtěl bych tedy vyzvat všechny nerozhodnuté, aby si k nám přihlášku podali a zajistili si tak kvalitní vzdělání pro svoji budoucí kariéru," řekl Miloš Železný, děkan FAV.

Fakulta elektrotechnická (FEL) pak sází na programy, kde studující najdou předměty zaměřené na robotiku a AI, programování a počítačové modelování, e-mobilitu, obnovitelné zdroje energie, senzoriku, kosmické technologie, smart textilie a materiály, ale i management či projektové řízení. „U nás získají uchazeči a uchazečky vzdělání s důrazem na praktické dovednosti a inovace, což je připraví na úspěšnou budoucí kariéru v dynamickém a perspektivním oboru. Přihlášky přijímáme do 15. srpna a těšíme se na všechny budoucí odborníky a odbornice, kteří u nás začnou svou cestu k úspěchu," zmínil proděkan FEL Roman Pechánek.

V neposlední řadě také Fakulta filozofická nabízí ve druhém kole přijímacího řízení hned několik studijních programů. Zájemci mohou vybírat z oborů zaměřených na sociální práci, mezinárodní vztahy, společnost a politiku, historii, archeologii nebo cizí jazyky pro komerční praxi. I tady mají uchazečky a uchazeči čas na rozmyšlenou a podání přihlášky ještě do konce srpna.

Galerie


Celouniverzitní

Andrea Čandová

10. 07. 2024