Plzeňských fakultních škol je již více než dvacet, spolupráce se dále rozvíjí a prohlubuje

Spolupráce Univerzita Veřejnost

Také v roce 2023 rozvíjela Fakulta pedagogická ZČU spolupráci s Plzeňskými fakultními školami. Došlo k dalším fázím digitalizace praxí, proškolování učitelů i k rozšíření sítě těchto škol.

Rok 2023 byl pro spolupráci s Plzeňskými fakultními školami přelomový, a to v tom smyslu, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zahájilo Pokusné ověřování systému podpory provázejících učitelů, které jsme propojili právě se sítí Plzeňských fakultních škol. Ve velké stručnosti lze toto ověřování popsat tak, že se jedná o nový systém financování praxí studentek a studentů učitelských studijních programů. U vybrané skupiny učitelů vedoucích praxe přebírá toto financování nově MŠMT, tito vyučující zároveň musí projít školeními na fakultě. Od nového systému lze očekávat intenzivnější a kvalitnější spolupráci škol a fakult vzdělávajících učitelky a učitele, a především pak lepší ohodnocení práce provázejících učitelů

Po jarních setkáních s řediteli a zástupci Plzeňských fakultních škol, která fakulta zorganizovala, sestavily školy skupinu provázejících učitelů. S nimi i řediteli škol se v září setkali zástupci fakulty, aby aktuální spolupráci i plány do budoucna společně prodiskutovali. Tématem byla i podoba plánovaných vstupních kurzů pro provázející učitele, které byly později realizovány ve dvou bězích. Na zbývající provázející učitele tak nyní čeká ještě jeden běh tohoto kurzu. Počátkem roku obdrží od fakulty nabídku dalších kurzů průběžného vzdělávání, z nichž si budou moci dále vybírat dle vlastních preferencí. Fakulta se tak snaží o zintenzivnění spolupráce se svými provázejícími učiteli, která je pro vzdělávání budoucích učitelů klíčová.

Na další rok připravujeme pokračování digitalizace správy praxí studentů, aby vše běželo plně „bez papíru“, a rozšíření konceptu Plzeňská fakultní škola do Karlovarského kraje. Tam by se několik škol mělo stát členy této skupiny škol a měla by být zahájena spolupráce zejména na poli výzkumu a následné podpory škol fakultou v konkrétních vytipovaných oblastech. O tom všem probíhají průběžná jednání se zástupci Karlovarského kraje.

Momentálně Fakulta pedagogická disponuje sítí 22 Plzeňských fakultních škol a těšíme se na rozšíření této skupiny škol i o školy v Karlovarském kraji.Fakulta pedagogická

Michaela Voltrová

18. 12. 2023