Fakulta pedagogická přivítala nové studentky a studenty slavnostní imatrikulací

Studium Studující Univerzita

Tradiční slavností začalo studium prvních ročníků Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Přinášíme krátké ohlédnutí za tímto výjimečným dnem

Slavnostní imatrikulace studujících prvních ročníků bakalářských studijních programů a Učitelství pro první stupeň Fakulty pedagogické se konaly 6. listopady v aule budovy Veleslavínova. Většina studentek a studentů využila možnost zúčastnit se tohoto tradičního obřadu, část prošla imatrikulací pouze podpisem svého imatrikulačního slibu. Slavnostní akt proběhl vzhledem k vysokému množství studujících ve více skupinách, jejich hymna Gaudeamus igitur tak zazněla v aule během jednoho dne celkem šestkrát.

Odpolední skupiny složily svůj slib do rukou děkana Pavla Mentlíka. Podobně jako zástupce studentské komory Akademického senátu FPE Michal Švec promluvil děkan k přítomným o širokých možnostech, jež studium skýtá, a to i v oblasti studijních pobytů v zahraničí nebo při spolurozhodování o fakultě, které mají prostřednictvím svého zastoupení v Akademickém senátu z velké části ve svých rukách.

Dopolední skupiny symbolicky přivítala na půdě fakulty proděkanka Michaela Voltrová. „Učitelství je krásné a důležité poslání, věřím, že se Vám podaří dobře se na něj připravit a že Vám při tom bude naše fakulta pevnou oporou,“ uvedla v závěru své krátké řeči.

Imatrikulováno bylo celkem 671 studentek a studentů. Studující v navazujících učitelských studijních programech (195 studujících) již byli imatrikulováni na počátku svého bakalářského studia.

Fakulta pedagogická ZČU v Plzni přeje svým novým studentkám studentům hodně úspěchů ve studiu.

Galerie


Fakulta pedagogická

Michaela Voltrová

22. 11. 2023