Spolupráce Fakulty zdravotnických studií a Prešovské univerzity v Prešově se prohlubuje

Hosté International Spolupráce

FZS tentokrát navštívily slovenské kolegyně z Odboru veřejných zakázek.

Od 23. do 25. dubna uvítala Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni další slovenské kolegyně z partnerské Prešovské univerzity v Prešově. Tentokrát ji chtěly poznat Mária Porochnavá z Odboru veřejných zakázek a evidence majetku a Lucia Senková z Odboru veřejných zakázek.

Účelem návštěvy byla vzájemná výměna informací v oblasti veřejných zakázek a evidence majetku, a tím získání nových zkušeností, které mohou kolegyně prezentovat na své domovské alma mater.

Diskuze samozřejmě také prohloubila spolupráci mezi oběma spřátelenými institucemi, neboť Fakultu zdravotnických studií s Prešovskou univerzitou v Prešově pojí dlouholeté partnerství především v oblasti studentských a zaměstnaneckých mobilit. Tato návštěva byla opět příkladem, že se kromě mobilit akademických pracovníků konají i mobility i administrativních zaměstnanců a zaměstnankyň příslušných fakultních oddělaní.

Mária Porochnavá a Lucia Senková poznaly prostředí FZS, jejích odborných učeben a simulačního centra včetně výukového vybavení. Za účelem seznámení se zdravotnickým zařízením jejich pobyt zpestřila exkurze na Zdravotnické záchranné službě Plzeňského kraje, a jelikož se jednalo o první setkání s Plzní, kolegyně rovněž ocenily prohlídku kampusu ZČU a historického centra Plzně. Součástí kulturního programu byl výlet do Karlových Varů a návštěva Plzeňského Prazdroje.

Jsme velice rádi, že se k nám kolegyně i kolegové z Prešovské univerzity v Prešově pravidelně vrací a ceníme si našeho partnerství!

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Lucie Brůžková

30. 04. 2024