Start-up Sampling Human získal podporu 1,5 milionu dolarů

Univerzita Úspěchy Věda

Česko-americký technologický start-up Sampling Human, jehož spoluzakladatelem a výkonným ředitelem je Daniel Georgiev z Fakulty aplikovaných věd ZČU, podpořil investiční fond i&i Biotech, jenž se zaměřuje na slibné biotechnologické společnosti. Investory zaujala metoda "živé informační technologie".

Investiční fond i&i Biotech (i&i Bio) investoval 1,5 milionu dolarů do česko-amerického technologického startupu Sampling Human, který vyvíjí unikátní diagnostickou metodu zdokonalující detekci a monitoring závažných onemocnění. Společnost pomocí syntetické biologie geneticky přeměňuje mikroorganismy (např. kvasinky) na tzv. „živou informační technologii“.  Modifikované kvasinky jsou schopny dle zadání detekovat a následně zanalyzovat vzácné buňky, např. nádorové, které se v krevním vzorku nacházejí ve velmi malém množství. Díky této „živé diagnostice“ se celý diagnostický proces stává řádově rychlejší, levnější a přesnější. Investice fondu i&i Bio podpoří výzkumné aktivity, růst společnosti a přípravy na další investiční kolo.

Platformová technologie vyvíjená společností Sampling Human umožňuje detekovat a zároveň klasifikovat jednotky vzácných buněk (např. nádorových) v prostředí milionu dalších. Takto vysoké efektivity detekce je dosaženo díky geneticky modifikovaným kvasinkám, které aktivně vyhledávají specifické komplexní struktury na povrchu vzácných buněk. Oproti nákladným diagnostickým metodám, jako je např. průtoková cytometrie, je možné s využitím technologie Sampling Human analyzovat miliony lidských buněk (např. vzorky lidské krve) najednou – tzn. mnohonásobně rychleji. 

„Společnost Sampling Human jsme založili proto, abychom vylepšili zdravotní diagnostiku. Víme, že jednotlivé buňky vykazují neuvěřitelně bohatý soubor vlastností, které mohou předpovědět zdravotní stav pacienta, ale problémem je, že je často nelze nalézt a následně dešifrovat. Naše technologická platforma to dokáže, díky čemuž analýzu jednotlivých buněk zpřístupňuje a usnadňuje její využití zdravotníky anebo výzkumnými pracovníky,“ říká Daniel Georgiev, spoluzakladatel a ředitel společnosti Sampling Human. „Využitím modifikovaných kvasinek umožňujeme detekovat nepřirozené buněčně změny, které mohou odhalit počátky vážného onemocnění, např. nádorového anebo autoimunitního onemocnění.“

Třetí letošní investice

Z pohledu i&i Bio se jedná o třetí letos oznámenou investici. „Sampling Human představuje ukázkový příklad nadějného startupu s dynamickým vedením, ambiciózní globální obchodní vizí, a především špičkovou technologií, která v sobě skrývá potenciál způsobit doslova revoluci ve svém oboru,“ vysvětluje důvody investice Jaromír Zahrádka, výkonný ředitel investičního fondu i&i Biotech, který je zaměřen na investice do biotechnologických společností v časné fázi rozvoje. Příklady dalších investicí naleznete zde (cz) a zde (cz).

Podle něj jde zároveň o další ukázku benefitů, které fondu přináší úzká spolupráce s jeho hlavním sponzorem i&i Prague. Tento biotech inkubátor se společností Sampling Human spolupracuje již od roku 2019. „Aktuální investice je tak jen dalším krokem na společné cestě. Krokem, který bylo možné z naší strany učinit díky vzniku fondu i&i Bio,“ dodává Jaromír Zahrádka.


i&i Biotech Fund (i&i Bio)
i&i Bio je venture kapitálový fond se sídlem v Lucembursku investující do evropských biotechnologických společností v časné fázi růstu. Fond vznikl díky spolupráci bio-inkubátoru i&i Prague a Evropského investičního fondu (viz níže). i&i Bio spravuje v současné době více než 45 milionů eur, které plánuje investovat do zhruba 20 společností zaměřených na inovace z oblasti vývoje léků, diagnostiky a medicínských technologií. Je veden týmem profesionálů, kteří své mnohaleté zkušenosti s investováním využívají k podpoře ambiciózních podnikatelů mířících na světové trhy. Díky úzké spolupráci s i&i Prague má i&i Bio unikátní příležitost podporovat především nadějné středoevropské inovace. Více na www.inibio.eu.

Sampling Human
Sampling Human, Inc. je diagnostická společnost využívající syntetickou biologii za účelem vývoje nové metody pro včasnou detekci a monitoring závažných onemocnění. Společnost vyvinula patentovanou metodu využití modifikovaných mikroorganismů k detekci a analýze lidských buněk a také uživatelsky přívětivé soupravy diagnostických činidel pro analýzu lidských buněk z tzv. tekuté biopsie (krevní vzorek). Sampling Human také navrhuje a vyrábí přístroje, které zvyšují citlivost a rychlost vyvíjené metody daleko za výkonnostními limity komplexních diagnostických nástrojů, jako je např. rutinně využívaná průtoková cytometrie. Nová platforma společnosti s názvem "Diagnostics On Target" (DOT), je technologie buněčné diagnostiky nové generace, která umožňuje snadnou detekci a analýzu komplexních buněčných charakteristik v klinické praxi, díky čemuž přispívá k včasnější detekci onemocnění a zkvalitňuje sledování léčby. Více informací naleznete na www.samplinghuman.com.

i&i Prague
Společnost i&i Prague se zaměřuje na přenos nových technologií do praxe. Vznikla při Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a věnuje se především inovacím v oblasti vývoje léčiv, diagnostiky a lékařských prostředků pocházejících z akademických institucí. Podporuje vytváření spin-off společností a prodej licencí. Dosud se společnost podílela na vzniku nebo jinak podpořila 15 spin-off společností z 5 zemí, má majetkový podíl v 10 z nich a investovala již přes 70 milionů korun. Celkově však spin-offy v portfoliu i&i Prague získaly od dalších investorů už více než 1,8 miliardy korun. Vedle přímých finančních investic pomáhá i&i Prague také při komercializaci inovativních technologií více než 15 výzkumným institucím a univerzitám v ČR i zahraničí.

Evropský investiční fond (EIF)
Fond je podporován investicí z EIF, která probíhá za přispění:

  •  lnnovFin Equity, s finanční podporou Evropské unie v rámci programu Horizont 2020 a Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) zřízeného v rámci Investičního plánu pro Evropu. Účelem EFSI je podpora financování a realizace produktivních investic v EU a zajištění lepšího přístupu k financování.
  • Celoevropské záručního fondu (EFG), který je realizován EIF s finanční podporou zúčastněných členských států. Cílem EFG je reagovat na ekonomické dopady pandemie COVID-19 tím, že zajistí, aby podniky v zúčastněných členských státech měly k dispozici dostatečnou krátkodobou likviditu na překonání krize a mohly pokračovat ve svém růstu a rozvoji ve střednědobém až dlouhodobém horizontu.

Fakulta aplikovaných věd

tisková zpráva investičního fondu i&i Biotech

13. 04. 2022