Studenti a studentky Fakulty ekonomické diskutovali v Německu o cílech udržitelného rozvoje

Spolupráce Studium Univerzita

V poslední květnový den se na půdě partnerské univerzity OTH Amberg-Weiden uskutečnil čtvrtý a zároveň poslední společný česko-německý workshop v rámci projektu SDG Transformation SPACE.

Společný projekt OTH Amberg-Weiden a Západočeské univerzity v Plzni, financovaný Německou spolkovou nadací pro životní prostředí, probíhal od července 2021 do června 2023. Zaměřil se na cíle udržitelného rozvoje a jeho současná fáze řešila cíle 6 "Čistá voda a hygiena", 7 "Udržitelná a moderní energie pro všechny", 8 "Udržitelný hospodářský růst a důstojná práce pro všechny", 9 "Odolná infrastruktura a udržitelná industrializace", 11 "Udržitelná města a obce" a 12 "Udržitelná spotřeba a výroba".

Tentokrát se 19 německých a 5 českých účastníků z řad studujících i zaměstnanců sešlo v multifunkční místnosti OTH Amberg-Weiden, kde si ve dvou paralelních diskusních skupinách v časových intervalech po 25 minutách vyměňovali názory na položené otázky za využití didaktické metody open space. Otázky si sami definovali na základě předchozí rešerše studijních materiálů a jiných zdrojů. Zadavatelé pak společně s ostatními zájemkyněmi a zájemci o téma hledali možná řešení konfliktů, které mohou při naplňování cílů udržitelného rozvoje vznikat.

Každý tým představil jednu otázku, vysvětlil pozadí, které ho k ní vedlo, a představil tři příklady dobré a tři příklady špatné praxe. Diskuse ve skupinách byly tentokrát napínavější, protože OTH Amberg-Weiden zastupovali studující anglického studijního programu International Business a převážnou většinu tvořili lidé ze všech koutů světa. To znamená, že na konflikty a dilemata nahlíželi z celosvětové perspektivy a reflektovali své osobní zkušenosti. Výsledkem práce je, že studující shrnou možná řešení definovaných konfliktů v písemné podobě. Všichni, kdo se tohoto celosemestrálního projektu o pěti fázích zúčastnili, obdrží oficiální certifikát o účasti.

Vyzdviženíhodný byl nejen výkon, ale i celkový přístup k projektu studujících Fakulty ekonomické, kteří ZČU 31. května ve Weidenu spolu s docentkou Ditou Hommerovou zastupovali.

Po dvou letech můžeme vidět také první dlouhodobé výsledky projektu SDG Transformation SPACE, neboť si někteří z účastníků zvolili danou problematiku jako téma své kvalifikační práce (např. Bc. Barbora Hlaváčová: Greenwashing) nebo se aktivně účastní dalších projektů na téma udržitelnosti (např. ENCORE+ European Network for Catalysing Open Resources in Education).

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se v uplynulých dvou letech na projektu SDG Transformation SPACE podíleli a kteří vedli vzrušující diskuse v mezinárodním kontextu a hledali a nacházeli řešení.

Galerie


International Office

Dita Hommerová

12. 06. 2023