Čeští a němečtí studenti se zabývají cíli udržitelného rozvoje

International Spolupráce Studující

Odpovědná výroba a spotřeba je první téma, které spojilo studenty Západočeské univerzity v Plzni a německé OTH Amberg-Weiden.

V pátek 26. listopadu se konal první společný česko-německý workshop v rámci projektu SDG Transformation SPACE, společného projektu Západočeské univerzity v Plzni a německé vyšší odborné školy OTH Amberg-Weiden. Projekt je jedním ze čtrnácti, jež podpořila německá nadace Deutsche Bundestiftung für Umwelt, a zabývá se konflikty, které vznikají v rámci 17 cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals - SDG), mezi těmito cíli navzájem nebo tam, kde dochází k etickým dilematům.

Cíle udržitelného rozvoje stanovila OSN a představují program rozvoje na následujících 15 let. České a německé skupiny studentů při projektu SDG Transformation SPACE prochází při každém semestru pravidelnými pěti etapami projektu a předem vybranými cíli udržitelného rozvoje se zabývají. V rámci pilotního běhu v zimním semestru 2021/22 se věnují cíli č. 12 Sustainable consumption and production (Odpovědná výroba a spotřeba).

„Chtěla bych velice poděkovat za příležitost zúčastnit se workshopu, který je zaměřen na projekt SDG Transformation SPACE. Bylo úžasné se spojit s lidmi, kteří se zajímají o téma udržitelný rozvoj a diskutovat s nimi o problémech dnešní doby a dozvědět se tak různé úhly pohledu. Zároveň jsem měla možnost prohloubit si své znalosti v rámci toto tématu, které je mi velice blízké,“ zhodnotila akci za sedmičlennou českou skupinu za ZČU Barbora Hlaváčová.  Celý workshop probíhal v anglickém jazyce. Z partnerské německé školy se zapojilo 17 zájemkyň a zájemců. Výsledky v podobě možných řešení pro definovaná dilemata cílů udržitelného rozvoje budou zpracována do semestrálních a následně případně bakalářských či diplomových prací.

„Už se těšíme na další skupinu nadšených studujících, kteří se v letním semestru 2021/22 budou stejně kriticky zabývat dalším cílem či cíli udržitelného rozvoje. Děkujeme všem zapojeným za jejich nasazení, týmovost, a to vše při vysoké míře odbornosti,“ dodává prorektorka pro internacionalizaci Dita Hommerová.

Projekt odstartoval v červenci 2021 a je naplánován do června 2023.

Galerie


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

29. 11. 2021