Čeští a němečtí studenti se zabývají cíli udržitelného rozvoje

International Spolupráce Studenti

Odpovědná výroba a spotřeba je první téma, které spojilo studenty Západočeské univerzity v Plzni a německé OTH Amberg-Weiden.

V pátek 26. listopadu se konal první společný česko-německý workshop v rámci projektu SDG Transformation SPACE, společného projektu Západočeské univerzity v Plzni a německé vyšší odborné školy OTH Amberg-Weiden. Projekt je jedním ze čtrnácti, jež podpořila německá nadace Deutsche Bundestiftung für Umwelt, a zabývá se konflikty, které vznikají v rámci 17 cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals - SDG), mezi těmito cíli navzájem nebo tam, kde dochází k etickým dilematům.

Cíle udržitelného rozvoje stanovila OSN a představují program rozvoje na následujících 15 let. České a německé skupiny studentů při projektu SDG Transformation SPACE prochází při každém semestru pravidelnými pěti etapami projektu a předem vybranými cíli udržitelného rozvoje se zabývají. V rámci pilotního běhu v zimním semestru 2021/22 se věnují cíli č. 12 Sustainable consumption and production (Odpovědná výroba a spotřeba).

„Chtěla bych velice poděkovat za příležitost zúčastnit se workshopu, který je zaměřen na projekt SDG Transformation SPACE. Bylo úžasné se spojit s lidmi, kteří se zajímají o téma udržitelný rozvoj a diskutovat s nimi o problémech dnešní doby a dozvědět se tak různé úhly pohledu. Zároveň jsem měla možnost prohloubit si své znalosti v rámci toto tématu, které je mi velice blízké,“ zhodnotila akci za sedmičlennou českou skupinu za ZČU Barbora Hlaváčová.  Celý workshop probíhal v anglickém jazyce. Z partnerské německé školy se zapojilo 17 zájemkyň a zájemců. Výsledky v podobě možných řešení pro definovaná dilemata cílů udržitelného rozvoje budou zpracována do semestrálních a následně případně bakalářských či diplomových prací.

„Už se těšíme na další skupinu nadšených studujících, kteří se v letním semestru 2021/22 budou stejně kriticky zabývat dalším cílem či cíli udržitelného rozvoje. Děkujeme všem zapojeným za jejich nasazení, týmovost, a to vše při vysoké míře odbornosti,“ dodává prorektorka pro internacionalizaci Dita Hommerová.

Projekt odstartoval v červenci 2021 a je naplánován do června 2023.

Galerie


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

29. 11. 2021


Český komiks IOGI získal prestižní ocenění v Japonsku

Tisková zpráva Univerzita Úspěchy

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

03. 01. 2022

Ruská flotila plachetnic je nyní v Plzni

Spolupráce Veřejnost Výstava

Ústav jazykové přípravy

12. 01. 2022

Rozjeďte svůj business, získejte důležité informace a vyhraj hodnotné ceny!

Další vzdělávání Soutěž Studenti

Fakulta ekonomická

13. 01. 2022

Podívejte se, jaký byl třicátý rok ZČU

Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Celouniverzitní

03. 01. 2022

Fakulta zdravotnických studií vydala dvě odborné knihy

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Fakulta zdravotnických studií

18. 01. 2022