Studentka FZS zaujala na jazykové soutěži Premio Iberoamericano

Soutěž Studující Úspěchy

Kateřina Svobodová, studentka 3. ročníku studijního oboru Všeobecné ošetřovatelství, reprezentovala Fakultu zdravotnických studií na 29. ročníku soutěže o Iberoamerickou cenu, která oceňuje odborné práce o reáliích iberoamerického světa.

Studentka 3. ročníku studijního programu Všeobecné ošetřovatelství v kombinované formě studia na Katedře ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií ZČU Kateřina Svobodová, se i v letošním roce zúčastnila 29. ročníku soutěže Premio Iberoamericano. Událost se konala 21. května ve Vlasteneckém sále Karolinum Praha.

Soutěžní téma studentky pramenící z bakalářské práce neslo název „Kritické myšlení v práci sestry" (Pensamiento crítico en enfermería) a zaujalo rektorku Univerzity Karlovy, profesorku Milenu Králíčkovou, která je úzce spojena s gynekologickým oborem.

Cílem soutěže o Iberoamerickou cenu je podpora českých vysokoškolských studujících a jejich vědomostí o reáliích iberoamerického světa a dále posilování vztahů mezi Českou republikou, zeměmi Latinské Ameriky a zeměmi Pyrenejského poloostrova. Studující vypracovávají odborné práce ve španělském či portugalském jazyce, tématem je libovolné téma, které přímo souvisí s Latinskou Amerikou, Karibskou oblastí či Pyrenejským poloostrovem.

Studentka se dále setkala s Velvyslancem Peruánské ambasády Néstorem Popolizio, učitelkou španělského jazyka na ZČU Margaritou Gianino Sánchez. Diplom obdržela studentka od Kubánské velvyslankyně Saylín Martínez Tarrío.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Lucie Brůžková

06. 06. 2024