Studentským králem je Mr. Dandos z Fakulty aplikovaných věd

Studium Studující Univerzita

Vládce studentek a studentů ZČU korunoval rektor Miroslav Lávička.

Studentky a studenti Západočeské univerzity v Plzni mají před sebou rok plný zajímavých vyhlídek. Slibuje jim je Mr. Dandos, student Matematiky a finančních studií Fakulty aplikovaných věd, který se v sobotu 11. května stal jejich králem. Na dalším ročníku Plzeňského Majálesu, který i letos dokázal vyprodat areál plochodrážního stadionu na Borech, mu korunu předal rektor Miroslav Lávička

Nač se může studentská obec během funkčního období těšit, prozradí volební program Mr. Dandose. Pokud jej dodrží, dočkají se studentky a studenti například Office rovnoprávnosti, díky níž budou mít právo využívat stejnou licenci officů. Nově zvolený král také slíbil, že tělocvik od 8 hodin se stane nezákonným, že dostane hokejové Akademiky do extraligy, v kampusu přibude protivětrné opatření a v kavárně Fakulty strojní zahrádka. Chystá se rovněž zasadit o větší expanzi projektu ZČU Friendly do hospod, zavést možnost odhlášení ze zkoušky alespoň osm hodin předem a zařídit, že alespoň ve středu bude ve vysokoškolských klubech každý pátý drink zdarma.

Jak bude král předvolební sliby plnit, mohou studující sledovat až do 17. 5. 2025, kdy se uskuteční další Plzeňský Majáles a volba jeho nástupce či nástupkyně.

Galerie


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

14. 05. 2024