Sutnarka vystavovala na předávání cen Národní rady osob se zdravotním postižením

Spolupráce Studující Výstava

Studující magisterského stupně ateliéru Grafický design a vizuální komunikace vytvořili ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR soubor 55 plakátů. Plakáty byly 16. května vystaveny ve Slovanském domě v Praze jako součást slavnostního předávání cen Mosty 2022.

V ateliéru Grafického designu a vizuální komunikace na Sutnarce vznikl ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením (NRZP) ČR soubor 55 plakátů. Jejich myšlenkou jsou hodnoty respektu, empatie a pomoci i snaha přispět k popularizaci problematiky integrace osob se zdravotním postižením do společnosti. Plakáty byly 16. května vystaveny ve Slovanském domě v Praze jako součást slavnostního předávání cen Mosty 2022.

Cenu Mosty uděluje NRZP v zájmu podpory aktivit přispívajících významným způsobem ke zlepšení postavení osob se zdravotním postižením. Soubor 55 studentských prací, které pod vedením prof. Vaňka a doc. Fišerové vznikly v magisterském stupni ateliéru na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara, prezentuje různorodé formy upozornění na šíři problémů osob v nepříznivé životní situaci.

Letošní předávání cen se konalo již pošestnácté pod patronací Livie Klausové. Záštitu nad aktuálním 20. ročníkem převzal primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda. Akce se konala za podpory Úřadu vlády ČR. Předsedou NRZP ČR je Václav Krása, který s ateliérem úzce spolupracoval a během klauzurní výstavy Sutnarku navštívil.

Na slavnostním předávání cen vystoupila zpěvačka Petra Janů a zároveň proběhla benefiční dražba obrazu Lenky Bromkové, umělkyně malující ústy.

Galerie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Martin Bečan

26. 05. 2023