Univerzitní knihovna ZČU pořádá sbírku knih pro psychiatrickou kliniku. Zapojit se může každý

Tisková zpráva Univerzita Veřejnost

K Mezinárodnímu dni darování knihy, který připadá stejně jako svátek zamilovaných na 14. únor, pořádá Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni již šestý ročník sbírky knih. Celý únor mohou lidé přinášet knihy do jejích poboček. Knihovníci je pak předají Psychiatrické klinice FN Plzeň.

Nové knihy nebo knihy v dobrém stavu přijímá Univerzitní knihovna v kampusu ZČU na Borských polích, Filozofická a právnická knihovna v sadech Pětatřicátníků 16, Knihovna zdravotnických studií v Sedláčkově 31, Pedagogická knihovna na Klatovské 51 i Ekonomická knihovna v Chebu v Hradební ulici 22.

„Letos využijeme knihy všech žánrů – jak pro starší čtenáře, tak pro děti a mládež,“ říká ředitelka Univerzitní knihovny ZČU Miloslava Faitová.

Vybrané knihy předá knihovna na začátku března Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice Plzeň. Využijí je tamní pacienti. Knihy by měly být takové, jaké by si sami dárci rádi přečetli pro ukrácení dlouhé chvíle.

Knihovna tak naváže na úspěšnou tradici z předešlých let. Vloni pořádala sbírku ve prospěch neziskové organizace Blízký soused, která se věnuje volnočasovým aktivitám pro děti a rodiny z problematických oblastí v Plzni.

V roce 2021 se sbírka knih z důvodu protikoronavirových opatření nekonala, nicméně o rok dříve, v roce 2020, putovaly vybrané knihy do knihovny Věznice Plzeň.

V roce 2019 knihovníci zprostředkovali předání knih do domovů pro seniory (SeneCura Senior-Centrum Plzeň a Baculus – Domov poklidného stáří Vejprnice).

V roce 2018 knihovna spolu se čtenáři obdarovala dětskou četbou Základní školu a Mateřskou školu pro zrakově postižené a vady řeči.

Během prvního ročníku v roce 2017 darované knihy zamířily na lůžková oddělení a LDN Městské nemocnice Plzeň, Privamed, a. s., a Fakultní nemocnice Plzeň.

Galerie


Univerzitní knihovna

Jakub Pokorný

30. 01. 2023