Kolegyně z partnerské Prešovské univerzity v Prešově navštívily FZS

Hosté International Spolupráce

Fakulta zdravotnických studií ZČU pokračuje v rozvíjení vztahů s Fakultou zdravotnických odborov.

I během letních měsíců vítá Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni návštěvy z partnerských vysokých škol. Zaměstnanecké mobility se netýkají pouze akademiků, neboť v tomto případě strávily v Plzni čas od 8. do 10. srpna Marcela Hudáková a Erika Fedorová, administrativní pracovnice Fakulty zdravotnických odborov Prešovské univerzity v Prešově, s níž FZS pojí dlouhodobé partnerství. 

Marcela Hudáková je referentkou pro vědecko-výzkumnou činnost a hodnocení kvality, zahraniční vztahy a marketing, pro vzdělávání a akreditaci, Erika Fedorová působí jako sekretářka pro tamější tři katedry – medicínsko-technické odbory, porodní asistence a urgentní zdravotní péči.

Diskuze s nimi se týkala především administrativní činností na fakultě, například jakým způsobem probíhá práce na daných úsecích či jak je po administrativní stránce zajišťována praxe studujících. Kolegyně měly možnost poznat fakultní pracovní prostředí a systém práce, porovnat jednotlivé administrativní činnosti a v neposlední řadě si odvezly nové nápady a podněty jako best practices, které by přenesly na svoji domovskou univerzitu za účelem zefektivnění administrativních procesů.

Jelikož se jednalo o první návštěvu Plzně, ocenily obě ženy také prohlídku kampusu Západočeské univerzity spolu s prohlídkou historického centra Plzně.

Kolegyně, kolegové i studující z Prešova se k nám vrací každý rok, za což jsme velice rádi a vzájemné spolupráci si velmi považujeme.

Galerie


Fakulta zdravotnických studií

Lucie Brůžková

14. 08. 2023