Vítězové soutěže Národní cena za studentský design jsou známi. Cena GRAND patří absolventce Sutnarky

Absolventi Soutěž Úspěchy

Mladí designéři všech typů škol soutěžili o Národní cenu za studentský design a o ocenění Vynikající studentský design a Dobrý studentský design. Cenu *GRAND získala Kateřina Puncmannová, absolventka Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Vítězové byli slavnostně vyhlášeni 30. září v DEPO2015.

Letos se do 32. ročníku soutěže, která je anonymní, přihlásilo 142 prací 163 autorů. Do nominací postoupilo celkem 63 prací. Porota posuzovala 9 prací v kategorii Aplikace/projekt, 26 prací v kategorii Kniha, 10 prací v kategorii Typografie, 10 prací v kategorii Vizuální styl a 8 prací v kategorii Plakát.

Přihlášené práce hodnotily tři nezávislé poroty: mezinárodní univerzitní porota byla složena z pedagogů univerzit a vysokých škol, národní středoškolská porota z pedagogů středních a vyšších odborných škol a mezinárodní odborná porota byla složena z kurátorů muzeí, nezávislých expertů a nejlepších profesionálních grafických designérů ČR a zahraničí. Celkem hodnotilo studentské práce 38 profesionálních vysokoškolských a středoškolských pedagogů, grafických designérů, expertů a kurátorů designu. 

Národní cenu za studentský design 2022 *GRAND získala absolventka magisterského navazujícího studia ateliéru Grafický design Kateřina Puncmannová z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni. Národní cenu za studentský design 2022 *JUNIOR obdržel Konrád Karlík z Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické  v Praze. 

Vítězka mezinárodní soutěže o Národní cenu za studentský design 2022 *GRAND Kateřina Puncmannová získala cenu Českých center (letenku a týdenní rezidenční pobyt v některé z evropských metropolí se sídlem Českých center), pobyt na mezinárodní letní škole umění ArtCamp, voucher z IKEA ČR v hodnotě 6 000 Kč, voucher na knihy z produkce nakladatelského domu  Albatros Media v hodnotě 2000 Kč, roční předplatné časopisu Font a Brand & Stories a právo užívat značku Národní cena za studentský design 2022 *GRAND. Rozhovor s vítězkou najdete na webu Designcabinet.

V soutěži o Národní cenu za studentský design uspěla také studentka navazujícího magisterského studia ateliéru Grafický design a digitální média Karolína Pucholtová, která za autorskou knihu Kladno, to je to město! získala Cenu EXIT DESIGN děkana Fakulty umění a designu UJEP. Absolvent ateliéru Ilustrace Marto Kelbl získal za svoji diplomovou práci They, them Cenu nakladatelského domu Albatros Media.

Děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara si vybral k ocenění čtyři práce – Konráda Karlíka z Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické v Praze, Darjana Hardiho z Vysoké školy uměleckoprůmyslové, Adriána Gubricu z Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně a Moniky Szlanty z Akademie Sztuk Pięknych w Warszawie z Polska.

Nadace SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH udělila tři ceny – Dianě Mrázové z Vysokej školy výtvarných umění, Adriánu Gubricovi z Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně a Marii Stavniichuk z Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem.

Se soutěží je spojená výstava NOMINACE!!!, která byla k vidění do 2. října v kreativním prostoru DEPO2015 v Plzni. Výstava oceněných prací Nový (z)boží! se představí v Praze v Galerii České spořitelny.  

Foto: Pavlína Lindová

Galerie


Děkan Vojtěch Aubrecht předává Ceny děkana

Karolína Pucholtová přebírá Cenu EXIT DESIGN

Kateřina Puncmannová - vítězka Národní ceny za studentský design 2022 GRAND

Kateřina Puncmannová - Kniha K20

Karolína Pucholtová - Kniha Kladno, to je to město!

Marto Kelbl - Kniha They, them

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Lenka Thomayer Opatrná

04. 10. 2022