Mezinárodní konference Stát a právo v běhu času má za sebou další úspěšný ročník

Konference Věda Zaměstnanci

Vystupující měli opět možnost prezentovat výsledky svého aktuálního výzkumu.

Ve čtvrtek 22. června se na Fakultě právnické konal další ročník tradiční mezinárodní konference Stát a právo v běhu času. Jejím cílem je na rozdíl od řady jiných úzce tematicky zaměřených akcí umožnit vystupujícím prezentovat výsledky svého aktuálního výzkumu a současně také poskytnout platformu pro co nejširší setkání odborníků zajímajících se o historii práva a příbuzné obory.

Na letošním jednodenním jednání, které zahájil děkan fakulty Stanislav Balík, vystoupilo se svými příspěvky více jak dvacet konferujících z řad zkušených právních historiků i začínajících doktorandů z ČR, SR a Polska. Představili tematicky různorodé příspěvky zaměřené na národní i obecné právní dějiny, na kanonické právo a právo římské. Široké bylo také časové rozpětí sahající od starověkých přes středověké až po nejnovější právní dějiny, většina příspěvků však byla zaměřena na novější období.

Vedle středoevropského prostoru pak vystupující vzali své posluchače na pomyslný výlet i do vzdálenějších zemí – do Osmanské říše či Itálie. Konferující mají možnost své příspěvky představit širší veřejnosti v připravovaném sborníku Acta historico-iurdica Pilsnensia 2023.

Galerie


Fakulta právnická

Vilém Knoll

30. 06. 2023