ZČU na Česko-izraelské konferenci představila nové projekty a posílila vědeckou spolupráci

Konference Spolupráce Univerzita

Západočeská univerzita v Plzni spolupořádala v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky 19. června Česko-izraelskou univerzitní konferenci zaměřenou na spolupráci v oblasti vzdělávání, vědy a transferu technologií.

Konferenci zahájil uvítacím projevem Karel Sedláček, předseda České společnosti přátel Izraele. Následovaly úvodní projevy místopředsedy Poslanecké sněmovny Karla Havlíčka a místopředsedy Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Karla Raise, pod jejichž záštitou konference probíhala. Promluvila i velvyslankyně Státu Izraele v České republice Anna Azari a dále zástupci českých i izraelských univerzit.

Rektor Západočeské univerzity v Plzni Miroslav Lávička ve svém projevu představil projekty a aktivity ZČU, které probíhají ve spolupráci s izraelskými univerzitami a dalšími výzkumnými organizacemi. Dále vyjádřil podporu a připravenost pomoci izraelským studujícím, vyučujícím, vědcům a vědkyním v současné komplikované situaci.

„Západočeská univerzita v Plzni se podílí na spoluorganizování již druhého ročníku této konference. Je to skvělá příležitost k prohloubení vztahů mezi českými a izraelskými akademickými a výzkumnými institucemi,“ zhodnotil celou akci rektor ZČU Miroslav Lávička.

V odpolední části Zbyněk Tarant z Fakulty filozofické přednesl prezentaci zabývající se československou emigrací do Palestiny, která byla pod Britskou mandátní správou. Zbyněk Tarant a jeho tým zdigitalizovali a analyzovali výsledky neoficiálního sčítání československých emigrantů na území dnešního Izraele z roku 1944.

Blok týkající se vědy a výzkumu moderoval ředitel výzkumného ústavu NTC ZČU Petr Kavalíř. Součástí tohoto bloku byla i společná prezentace Nikity Strelsova, Aleše Douceka z Ustavu Jaderného Výzkumu Řež a Palaniappana Subramaniana z NTC ZČU pod názvem „Česko-izraelská spolupráce ve výzkumu a vývoji inovativních palivových článků s možnými aplikacemi v bezpilotních letadlech“. Kromě Fakulty filozofické a NTC se akce zúčastnili také zástupci Fakulty elektrotechnické a Fakulty zdravotnických studií. 

Galerie


Nové technologie - výzkumné centrum

Dita Sládková

20. 06. 2024