ZČU spolupořádala Mezinárodní letní školu udržitelnosti

International Studující Univerzita

Západočeská univerzita v Plzni ve spolupráci s OTH Amberg-Weiden, BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau GmbH a Competence Center Bavaria-Central and Eastern Europe úspěšně zorganizovala ISSS 2023 – Mezinárodní letní školu udržitelnosti 2023.

Mezinárodní letní škola udržitelnosti neboli ISSS 2023 se konala od 26. června do 1. července 2023 ve městě Weiden, kde se jí zúčastnilo celkem 30 studujících, rovnoměrně zastupujících obě partnerské univerzity, a další z celého světa. ZČU zastupovali studenti a studentky Fakulty ekonomické, Fakulty filozofické a Fakulty aplikovaných věd.

Významné body programu ISSS 2023 zahrnovaly simulační hru od organizace Nvias, při níž studující rozděleni v týmech řešili skutečné problémy související se znečištěním a hledali řešení pro zlepšení ekonomiky a blahobytu ve svých zemích. Tato praktická zkušenost jim poskytla cenné poznatky o složitostech výzev udržitelnosti a podpořila kritické myšlení a dovednosti při řešení problémů.

Ve spolupráci s firmou BHS Corrugated měli studenti a studentky rovněž možnost pracovat na projektu s cílem poskytnout udržitelná řešení a doporučení pro společnost. Při prohlídce společnosti viděli praktickou implementaci udržitelných postupů v korporátním prostředí, mezinárodní letní škola udržitelnosti jim tak poskytla komplexní zážitek, který spojil teoretické znalosti s praktickými poznatky a spoluprací na reálných projektech.

Program ISSS 2023 nejen posiloval hlubší porozumění výzvám udržitelnosti, ale také studenty a studentky vybavil dovednostmi nezbytnými pro dosažení pozitivní změny ve svých oborech. Program vyvrcholil představením brilantních udržitelných řešení pro společnost BHS ve v oblastech diverzity a inkluze, lidských práv a nové práce, jež zkoumaly, jak vytvářet a implementovat rovné příležitosti pro dělníky s manuální a administrativní prací. Po splnění všech požadavků Mezinárodní letní školy, včetně týmové práce, samostudia a absolvování dvou e-learningových testů, účastníci obdrží certifikát o 5 ECTS.

Bylo to úžasné, hodně jsem se naučila a rozhodně mě to přesvědčilo, abych vyzkoušela Erasmus Mobility. Zároveň se mi líbilo, jak jsme byli všichni odlišní, ale nikdo z nás to tak neviděl a všichni se k sobě chovali stejně, bez předsudků. Musím říct, že program byl opravdu náročný, ale zvládli jsme to. Nastaly i drobné komplikace, ale díky organizačnímu týmu se vše vyřešilo, jak mělo,“ hodnotí ISSS 2023 studentka Fakulty ekonomické ZČU Trang Huyen Le.


Mezinárodní letní škola udržitelnosti 2023 byla financována Bavarian-Czech Academy (projekt BTHA-SW-2023-2).

Galerie


International Office

Dita Hommerová

10. 07. 2023