Západočeská univerzita jednala s Plzeňským krajem o společné budoucnosti

Spolupráce Tisková zpráva Univerzita

Důležitým tématem společného jednání bylo také plzeňské Techmania Science Center.

Rektor Západočeské univerzity v Plzni Miroslav Lávička a prorektor pro vnější vztahy a komunikaci Jan Váně, hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták a náměstek pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc jednali v pátek 15. prosince o další dlouhodobé spolupráci ZČU a hejtmanství.

„S Plzeňským krajem bychom rádi v příštím roce připravili plán strategické spolupráce, kterým se budeme v nadcházejícím období řídit a do něhož chceme začlenit moderní témata, jimž se univerzita plánuje věnovat. Zaměříme se také na intenzivnější spolupráci v oblasti středního a vysokého školství, která by měla napomoci tomu, aby středoškoláci neodcházeli studovat vysokou školu jinam, ale zůstávali v našem regionu, a to jak během studia, tak po jeho ukončení,“ uvedl rektor Miroslav Lávička.

„Budeme nadále a v ještě intenzivnější míře společně komunikovat témata, která jsou aktuálně důležitá a nosná pro Plzeňský kraj i pro nás, abychom tak posouvali a spolurozvíjeli náš region v duchu celosvětových trendů. Jedná se například o kvantové či polovodičové technologie nebo oblast umělé inteligence, ale neztrácíme pochopitelně ze zřetele ani témata, která naše univerzita v kraji rozvíjí dlouhodobě. Právě proto připravujeme akční plán spolupráce a při té příležitosti rovněž budeme řešit podobu a efektivnější a cílené využívání finančních prostředků, které Plzeňský kraj Západočeské univerzitě každoročně poskytuje,“ popsal rektor.

Důležitým tématem společného jednání byla také budoucnost plzeňského Techmania Science Center, u jehož zrodu v roce 2005 stála Západočeská univerzita v Plzni a společnost ŠKODA Investment, a.s., a k němuž chce Plzeňský kraj coby dlouholetý podporovatel nyní přistoupit i jako spoluzakladatel.

Představitelé univerzity a kraje se na vizi budoucnosti Techmanie shodli. Nyní se hledá nový formát spolupráce, který by byl vhodný pro univerzitu a současně by zabezpečil udržitelné financování centra v dalších letech. „Rozhodně chceme, aby Západočeská univerzita v Plzni byla i nadále nedílnou součástí Techmania Science Center,“ uvedl hejtman Rudolf Špoták.

Během diskuse byla rovněž připomenuta aktuálně běžící univerzitní kampaň Formujeme Plzeň, jež nenásilnou formou představuje, v čem je Západočeská univerzita pro kraj a město přínosem a kam směřují její jednotlivé součásti.Galerie


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

15. 12. 2023