Mezinárodní konference ve Znojmě pořádaná Fakultou právnickou přilákala přes 70 odborníků

Konference Spolupráce

Mezinárodní konference Metamorfózy práva ve střední Evropě, konaná 11. - 13. 6. 2024, přilákala přes 70 odborníků z Česka, Slovenska, Polska a Maďarska, kteří se setkali ve Znojemském hotelu Mariel a historickém Louckém klášteře. Program zahrnoval teorii práva, či podporu dialogu a spolupráce.

Konference začala tradičním setkáním kateder teorie práva z vysokých škol v ČR a SR. První a třetí den se konala v moderním hotelu Mariel v centru Znojma, zatímco druhý den byl výjimečně umístěn do historických prostor Louckého kláštera, konkrétně do nově zrekonstruované knihovny ve 2. patře. Akce se zúčastnilo více než 70 účastníků z Česka, Slovenska, Polska a Maďarska. Doc. Cvrček, vedoucí pořadatelské Katedry teorie práva FPR ZČU, již na začátku vyjádřil záměr uspořádat další setkání za 2 roky opět ve Znojmě a rozšířit ho o další pracoviště ze středoevropského prostoru, včetně Polska, Maďarska a Rakouska.

Program konference začal v úterý 11. června v 14:30 prezentacemi zástupců kateder veřejných vysokých škol v ČR a SR. Nezúčastnili se kolegové z Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici ani žádné soukromé vysoké školy na Slovensku s akreditací k výuce práva. Prezentace obsahovaly informace o katedrách, personálním obsazení, výuce a aktuálních výzvách. V Olomouci se každý předmět realizuje s minimálně jednou seminární skupinou online. Následovaly první tři příspěvky z Metamorfóz (prof. Beran, doc. Maršálek, dr. Koloušek), a den vyvrcholil křtem kolektivní monografie Právní argumentace, připravené editory Sobkem, Kotáskem a Haplou z Brna.

Druhý den konference byl vrcholem s celkem 50 příspěvky – 10 na společném zasedání a další v sekcích věnovaných teorii práva, soudnictví, veřejné správě a pracovnímu právu. Na společném zasedání vystoupili například dr. Bárány, prof. Halász, prof. Gerloch, dr. Rzymowski nebo prof. Svák. Po obědě pokračovala jednání ve třech sekcích. Nejrozsáhlejší sekce věnovaná teorii práva zahrnovala 10 příspěvků na široké spektrum témat, její program pokračoval dalšími 5 příspěvky ráno následujícího dne.

Konference a setkání bylo zakončeno ve čtvrtek dopoledne v hotelu Mariel posledními konferenčními příspěvky a opětovným pozváním doc. Cvrčka k opětovnému setkání za 2 roky, tentokrát s ještě větším počtem účastníků. Pochvalné reakce účastníků na celý průběh setkání a konference napovídají, že toto pozvání bude vyslyšeno.


Galerie


Fakulta právnická

Peter Brezina

02. 07. 2024