Západočeská univerzita se představila při Dnu otevřených dveří

Studium Univerzita Veřejnost

V pondělí 29. ledna v Chebu a online, v úterý 30. ledna v Plzni.

Uchazečky a uchazeči o studium, absolventky a absolventi, kdokoliv z veřejnosti chtěl, mohl 29. a 30. ledna poznat zblízka Západočeskou univerzitu v Plzni. Konal se tradiční Den otevřených dveří, při němž se prezentují všechny fakulty a další pracoviště.

Den otevřených dveří začal v pondělí 29. ledna od 10 do 12 hodin na pobočce ZČU v Chebu, kde sídlí Fakulta ekonomická a Fakulta pedagogická, a pokračoval podvečerním živým vysíláním z plzeňského kampusu. Ve studio se opět změnila univerzitní knihovna, a více než hodinový přenos nabídl rozhovor s rektorem Miroslavem Lávičkou, sérii videí, jež představila jednotlivé fakulty, a další rozhovory věnované Informačnímu a poradenskému centru ZČU, kanceláři International Office, Ústavu jazykové přípravy a také sportu na ZČU. Dotazy, které se týkaly především podmínek přijímacího řízení, studijní nabídky nebo samotného studia, psali sledující celou dobu do chatu na YouTube, kde je přenos včetně odpovědí možné zhlédnout ze záznamu.

Vysílání bylo ale především pozvánkou na následující den. V úterý 30. ledna se totiž otevřely dveře všech fakult sídlících v Plzni a v kampusu bylo možné navštívit Fakultu elektrotechnickou, Fakultu strojní, Fakultu aplikovaných věd, Fakultu ekonomickou a Fakultu designu a umění Ladislava Sutnara, v budovách centru Plzně pak Fakultu pedagogickou, Fakultu filozofickou, Fakultu právnickou a Fakultu zdravotnických studií. Zapojil se například také Ústav jazykové přípravy a Informační a poradenské centrum.

Den otevřených dveří opět doprovodil také web dod.zcu.cz, který je zájemkyním a zájemcům o studium na ZČU stále k dispozici. Najdou tam ty nejdůležitější informace o fakultách i celé univerzitě, studijní nabídku i možnost podat přihlášku.

Video


Galerie


Celouniverzitní

Pavel KORELUS

31. 01. 2024