Projekt s marockou Université Cadi Ayyad v Marrákeši úspěšně skončil

Na konci července byl úspěšně dokončen dvouletý projekt katedry blízkovýchodních studií Filozofické fakulty ZČU v Plzni a Faculté des Lettres et Sciences Humaines Université Cadi Ayyad v Marrákeši. Projekt probíhal v rámci programu Erasmus+, mobilita mezi programovými a partnerskými zeměmi, tj. zeměmi mimo EU.

Během uplynulého akademického roku vyjelo na půlroční stáž do Maroka celkem 6 studentů z katedry blízkovýchodních studií a katedry antropologie, kteří se úspěšně utkali s arabštinou jako hlavním vyučujícím jazykem. Na Fakultu filozofickou ZČU přijelo studovat 8 studentů z Maroka. V květnu a červnu přijeli na týdenní stáž tři učitelé z marocké Faculté des Lettres et Sciences Humaines a na katedře blízkovýchodních studií filozofické fakulty se uskutečnilo 12 výjezdů učitelů na partnerskou školu v Marrakéši.

Imad Afdam, přijíždějící zahraniční student, absolvoval na ZČU letní semestr a během svého pobytu na FF absolvoval úspěšně stáž týkající se migrace. V následujících třech letech bude spolupracovat s katedrou blízkovýchodních studií na projektu zaměřeném na migraci ve spolupráci s Univerzitou v německém Bayreuthu.

Sofyan Essaraoui, který absolvoval na ZČU také letní semestr, se intenzivně připravuje na pokračování studia na ZČU v rámci doktorského programu.

Koordinátorka na marocké straně, Fatima-Zohra Iflahen, po referencích ze strany kolegů a studentů, přijede na ZČU v rámci pokračujícího projektu, aby se dozvěděla o fungování Ústavu jazykové přípravy ZČU, jehož ustavením je pověřena na partnerské univerzitě v Marrákeši.

Daniel Křížek, hlavní řešitel projektu, aktuálně plánuje ve spolupráci s kolegy z Baskické univerzity v Bilbau společný vícestranný výzkumný projekt umožněný získaným odborným a sociálním zázemím na UCA v Maroku.

Projekt s marockou univerzitou byl v podobném rozsahu schválen i na další dvouleté období ( do roku 2019).  Ve stejné aktivitě momentálně probíhá projekt mezi Univerzitou Novi Sad v Srbsku a Fakultou aplikovaných věd. Pro další období ( do roku 2019) byly schválené studentské stáže i učitelské pobyty v rámci spolupráce s univerzitami v Íránu, Maroku, Bělorusku a Rusku, kde jim jsou partnery pedagogická fakulta, filozofická fakulta a fakulta aplikovaných věd.

Galerie


Studentky filozofické fakulty

Návštěva u velvyslankyně

Arabfest - ukázka tradičního marockého odívání

Marrakech

Klára Jiráčková a Monika Zárubová v kampusu

Přednáška o Maroku

University Cadi Ayyad

International Office

Jana Ovsjanniková, Daniel Křížek

21. 08. 2017


Biochemik Martin Fusek bude hostem druhé besedy z cyklu Univerzita jako příležitost

Beseda Tisková zpráva Univerzita

Fakulta filozofická

04. 02. 2019

Martin Fusek hovořil o uvádění výsledků vědy do praktického života

Beseda Veřejnost Věda

Fakulta filozofická

12. 02. 2019

První společný Den otevřených dveří technických fakult ZČU měl úspěch

Studium Univerzita Veřejnost

Celouniverzitní

05. 02. 2019