Projekt s marockou Université Cadi Ayyad v Marrákeši úspěšně skončil

Na konci července byl úspěšně dokončen dvouletý projekt katedry blízkovýchodních studií Filozofické fakulty ZČU v Plzni a Faculté des Lettres et Sciences Humaines Université Cadi Ayyad v Marrákeši. Projekt probíhal v rámci programu Erasmus+, mobilita mezi programovými a partnerskými zeměmi, tj. zeměmi mimo EU.

Během uplynulého akademického roku vyjelo na půlroční stáž do Maroka celkem 6 studentů z katedry blízkovýchodních studií a katedry antropologie, kteří se úspěšně utkali s arabštinou jako hlavním vyučujícím jazykem. Na Fakultu filozofickou ZČU přijelo studovat 8 studentů z Maroka. V květnu a červnu přijeli na týdenní stáž tři učitelé z marocké Faculté des Lettres et Sciences Humaines a na katedře blízkovýchodních studií filozofické fakulty se uskutečnilo 12 výjezdů učitelů na partnerskou školu v Marrakéši.

Imad Afdam, přijíždějící zahraniční student, absolvoval na ZČU letní semestr a během svého pobytu na FF absolvoval úspěšně stáž týkající se migrace. V následujících třech letech bude spolupracovat s katedrou blízkovýchodních studií na projektu zaměřeném na migraci ve spolupráci s Univerzitou v německém Bayreuthu.

Sofyan Essaraoui, který absolvoval na ZČU také letní semestr, se intenzivně připravuje na pokračování studia na ZČU v rámci doktorského programu.

Koordinátorka na marocké straně, Fatima-Zohra Iflahen, po referencích ze strany kolegů a studentů, přijede na ZČU v rámci pokračujícího projektu, aby se dozvěděla o fungování Ústavu jazykové přípravy ZČU, jehož ustavením je pověřena na partnerské univerzitě v Marrákeši.

Daniel Křížek, hlavní řešitel projektu, aktuálně plánuje ve spolupráci s kolegy z Baskické univerzity v Bilbau společný vícestranný výzkumný projekt umožněný získaným odborným a sociálním zázemím na UCA v Maroku.

Projekt s marockou univerzitou byl v podobném rozsahu schválen i na další dvouleté období ( do roku 2019).  Ve stejné aktivitě momentálně probíhá projekt mezi Univerzitou Novi Sad v Srbsku a Fakultou aplikovaných věd. Pro další období ( do roku 2019) byly schválené studentské stáže i učitelské pobyty v rámci spolupráce s univerzitami v Íránu, Maroku, Bělorusku a Rusku, kde jim jsou partnery pedagogická fakulta, filozofická fakulta a fakulta aplikovaných věd.

Galerie


Studentky filozofické fakulty

Návštěva u velvyslankyně

Arabfest - ukázka tradičního marockého odívání

Marrakech

Klára Jiráčková a Monika Zárubová v kampusu

Přednáška o Maroku

University Cadi Ayyad

International Office

Jana Ovsjanniková, Daniel Křížek

21. 08. 2017


Západočeská univerzita zahajuje přípravu nového strategického plánu

Studenti Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

13. 09. 2019

Studenti budou v mezinárodních týmech řešit úkoly a zdokonalí se

Spolupráce Studenti Univerzita

Celouniverzitní

19. 09. 2019

Výzkumníci Fakulty elektrotechnické ZČU nechyběli na mezinárodní konferenci ISH v Budapešti

Konference Věda

Fakulta elektrotechnická

02. 09. 2019