Akademický senát fakulty designu a umění Ladislava Sutnara zvolil kandidáta na děkana

Akademický senát fakulty designu a umění Ladislava Sutnara zvolil 20. září kandidáta na děkana této fakulty. V tajném hlasování opětovně uspěl současný děkan fakulty, Josef Mištera, který získal osm hlasů od devíti přítomných senátorů.

Po jmenování do funkce rektorem ZČU povede fakultu ve svém druhém funkčním období po dobu čtyř let, tedy do roku 2022.

Heslem volební kampaně Josefa Mištery se stala jeho životní motta „Ora et labora“ a „Non progredi est regredi.“ V den volby demonstroval své životní krédo obsažené v druhém z hesel sám kandidát, když se na jednání akademického senátu dostavil v překvapivě novém krátkém sestřihu.
Josef Mištera vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Po absolutoriu působil jako ilustrátor, grafik, malíř a výtvarník animovaných filmů. Od roku 1990 vyučoval na své alma mater, kde se také v roce 1994 habilitoval. Na Západočeské univerzitě působí již více než 20 let. V roce 2004 zde založil Ústav umění a designu, který roku 2013 dovedl k transformaci v uměleckou fakultu. Byl zvolen jejím prvním děkanem a podařilo se mu vybudovat novou moderní budovu fakulty, v níž v současné době studuje ve dvaceti ateliérech přes 600 studentů a působí na ní řada renomovaných českých umělců.

V roce 2005 také založil největší mezinárodní letní školu umění v republice ArtCamp, kterou prošlo přes čtyři tisíce účastníků a lektorů z mnoha koutů světa. Fakulta za jeho vedení založila mezinárodní soutěž pro studenty středních škol Teendesign, Unii umění a designu, převzala od univerzity galerii, kterou pokřtila jménem Ladislava Sutnara, a začala udílet prestižní Cenu Ladislava Sutnara, pro kterou si do Plzně přijela řada evropských i světových celebrit.

V současnosti zakládá Josef Mištera Nadaci Rada a Elaine Sutnarových, připravuje otevření sutnarovského archivu a formuje sbírku děl Ladislava Sutnara, která bude vystavena ve stálé expozici v nové budově Západočeského muzea v Plzni. Vedle své činnosti pro fakultu zastává celou řadu dalších funkcí v kulturním a společenském životě. Jako člen správní rady stál u počátečního formování Techmania Science Center. Řadu let je členem správní rady společnosti Plzeň 2015 a působí jako člen staršovstva farního sboru Českobratrské církve evangelické v Přešticích. Zde také žije se svou ženou a jejich čtyřmi dětmi.Galerie


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Kateřina MODRÁ

23.09.17


Rektoři bavorských vysokých škol mají zájem o spolupráci se ZČU


Celouniverzitní

206

18.10.17


Přijďte představit své odborné znalosti v cizím jazyce


Ústav jazykové přípravy

73

10.10.17


Katedra germanistiky a slavistiky zve na přednášku o přesahu mezi němčinou, češtinou a maďarštinou


Fakulta filozofická

25

16.10.17