Na katedře ruského a francouzského jazyka FPE hostuje odbornice z Moskvy

Docentka N.V. Tatarinova, děkanka Přípravné fakulty Státního institutu ruského jazyka A.S. Puškina v Moskvě, přednáší na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni v týdnu od 1. do 7. října.

Docentka Tatarinova přednáší studentům zejména o nových přístupech v oborové didaktice a sociokulturní složce v cizojazyčném vyučování. Hostování je podpořeno grantem Vzdělávání 17_Významní odborníci na ZČU.

Fakulta pedagogická

Josef Kepka

06.10.17


Zveme na čtvrteční koncert letních škol


Ústav jazykové přípravy

31

10.07.18


Racing Team Pilsen přivezl z Itálie sedmé místo


Fakulta aplikovaných věd

104

18.07.18


Velvyslankyně Mexika navštívila Západočeskou univerzitu


Celouniverzitní

30

19.07.18