Na katedře ruského a francouzského jazyka FPE hostuje odbornice z Moskvy

Docentka N.V. Tatarinova, děkanka Přípravné fakulty Státního institutu ruského jazyka A.S. Puškina v Moskvě, přednáší na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni v týdnu od 1. do 7. října.

Docentka Tatarinova přednáší studentům zejména o nových přístupech v oborové didaktice a sociokulturní složce v cizojazyčném vyučování. Hostování je podpořeno grantem Vzdělávání 17_Významní odborníci na ZČU.

Fakulta pedagogická

Josef Kepka

06.10.17


Partnerství mezi ZČU a Plzeňským Prazdrojem pokračuje


Celouniverzitní

235

27.02.18


Akademici Plzeň budou hrát pro děti ze škol


Studentské organizace

21

05.03.18


Dobrovolník ze zimní olympiády: Největší pozdvižení při kontrolách budil chleba


Fakulta ekonomická

254

07.03.18