Na katedře ruského a francouzského jazyka FPE hostuje odbornice z Moskvy

Docentka N.V. Tatarinova, děkanka Přípravné fakulty Státního institutu ruského jazyka A.S. Puškina v Moskvě, přednáší na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni v týdnu od 1. do 7. října.

Docentka Tatarinova přednáší studentům zejména o nových přístupech v oborové didaktice a sociokulturní složce v cizojazyčném vyučování. Hostování je podpořeno grantem Vzdělávání 17_Významní odborníci na ZČU.

Fakulta pedagogická

Josef Kepka

06.10.17


Univerzita zve na festival jógy


Celouniverzitní

307

09.10.17


Konference se zaměří na kritická místa kurikula v přírodovědných oborech na ZŠ


Fakulta pedagogická

39

17.10.17


Studenty čeká konference Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků


Fakulta pedagogická

43

11.10.17