Na katedře ruského a francouzského jazyka FPE hostuje odbornice z Moskvy

Docentka N.V. Tatarinova, děkanka Přípravné fakulty Státního institutu ruského jazyka A.S. Puškina v Moskvě, přednáší na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni v týdnu od 1. do 7. října.

Docentka Tatarinova přednáší studentům zejména o nových přístupech v oborové didaktice a sociokulturní složce v cizojazyčném vyučování. Hostování je podpořeno grantem Vzdělávání 17_Významní odborníci na ZČU.

Fakulta pedagogická

Josef Kepka

06.10.17


Ministr školství Stanislav Štech navštívil pedagogickou fakultu


Fakulta pedagogická

137

13.12.17


Do soutěže o Iberoamerickou cenu se mohou zapojit i studenti ZČU


Celouniverzitní

49

07.01.18


Fakulta strojní zintenzivnila spolupráci s ukrajinskými univerzitami


Fakulta strojní

113

05.01.18