Přijďte představit své odborné znalosti v cizím jazyce

Ústav jazykové přípravy ZČU pořádá již 10. ročník Konference studentských odborných prezentací. Konat se bude v úterý 14. listopadu. V klání jsou vítáni jazykově zdatní studenti všech fakult. Přihlášky je možné podat do 22. října.

Konference se mohou zúčastnit studenti všech fakult ZČU, kteří nestudují zvolený cizí jazyk jako svůj obor. Již čtvrtým rokem se bude akce konat ve spolupráci se středními školami plzeňského regionu.

Podmínkou účasti je přednesení desetiminutové prezentace v cizím jazyce na téma související se studovaným oborem. Výkony hodnotí odborná porota. Přihlášení studenti budou předvádět své prezentační a komunikační dovednosti v angličtině, němčině, ruštině, španělštině, francouzštině a češtině pro cizince.

Každoročně se konference účastní zástupci partnerských a sponzorských firem, kteří vysoce hodnotí zájem a znalosti studentů o studium cizích jazyků. To také ocení nejen ve svých vstupech v úvodu konference, kde studentům nabízí možnosti stáže, brigády nebo podíl na vypracování bakalářské či diplomové práce, ale také při závěrečném předání hodnotných cen studentům.

Všichni, kde se chtějí Konference studentských odborných prezentací zúčastnit, mohou do 22.října vyplnit přihlášku. Veškeré informace o soutěži jsou k dispozici na webu UJPGalerie


Ústav jazykové přípravy

Mgr. Vlasta Klausová

10.10.17


Univerzita zve na festival jógy


Celouniverzitní

307

09.10.17


Katedra germanistiky a slavistiky zve na přednášku o přesahu mezi němčinou, češtinou a maďarštinou


Fakulta filozofická

24

16.10.17


ELSA Plzeň pořádá pro právníky veletrh pracovních příležitostí


Studentské organizace

1

22.10.17