Inovativní řešení v průmyslu 4.0 a jaderné energetice z FEL bodují v soutěži Siemens

Absolventi Studující Úspěchy

Ondřej Carvan a Jiří Závorka z Fakulty elektrotechnické ZČU excelovali v soutěži Cena Wernera von Siemense. Projekt zaměřený na separaci elektronického odpadu i práce v oblasti jaderné energetiky získaly uznání poroty za inovativní přístup k aktuálním technologickým výzvám.

Západočeská univerzita v Plzni si může připsat další významný úspěch díky svým talentovaným studujícím. V květnovém vyhlášení soutěže Cena Wernera von Siemense se absolvent Fakulty elektrotechnické Ondřej Carvan umístil osmý v kategorii Nejlepší absolventská práce na téma průmysl 4.0 a student doktorského studia téže fakulty Jiří Závorka obsadil desáté místo v kategorii TOP 10 disertačních prací roku 2023. Jedná se o historický úspěch v této prestižní soutěži.

Práce Ondřeje Carvana Separace elektronického odpadu za použití miniaturních magnetických robotů, jejímž vedoucím byl Jiří Kuthan a konzultantem Martin Juřík, řeší palčivý problém. K separaci elektronického odpadu využívá platformu vyvíjenou týmem CIMRA, která umožňuje pohyb miniaturních robotů v rovině. Algoritmus, který vytvořil Ondřej Carvan, pomocí neuronových sítí rozpozná jednotlivé elektronické součástky, následně určí nejlepší trasu a pošle řídící signál do robotické platformy. Platforma poté odstraňuje součástky do příslušných separačních košů, separace je tedy plně autonomní a díky využití neuronových sítí snadno rekonfigurovatelná na různé součástky.

Druhý oceněný projekt Optimization of Spent Nuclear Fuel Storage Jiřího Závorky, jehož vedoucím byl prof. Radek Škoda, nabízí řešení pro optimalizaci skladování vyhořelého jaderného paliva. Přispívá tím k větší bezpečnosti a efektivitě v oblasti jaderné energetiky. 

Obě ocenění zdůrazňují kvalitu výzkumné práce na ZČU a odrážejí aktivní zapojení do vývoje inovativních technologií a strategií, které reagují na současné výzvy v průmyslu a energetice. Gratulujeme Ondřeji Carvanovi a Jiřímu Závorkovi k jejich vynikajícím výsledkům a děkujeme jim za reprezentaci naší univerzity na celostátní úrovni.

Galerie


Jiří Kuthan a Ondřej Carvan

Jiří Závorka

Fakulta elektrotechnická

Kateřina Newton

10. 05. 2024