Profesor Stanislav Hosnedl z FST získal Zlatou medaili za celoživotní tvůrčí technickou práci

Komise pro udělování Zlatých medailí při Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně letos udělila Zlatou medaili za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy profesoru Stanislavu Hosnedlovi z Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Strojírenský měsíčník MM Průmyslové spektrum jej tak uvádí do Síně slávy česko-slovenských strojařů.

Profesor Hosnedl celý svůj odborný život věnuje vývojové, výzkumné a pedagogické činnosti v oboru konstruování. Značným podílem přispěl zejména k celosvětovému rozvoji konstrukční vědní disciplíny Engineering Design Science and Methodology, ve které se stal uznávaným odborníkem nejen u nás, ale hlavně v zahraničí.

Ve Škoda Obráběcí stroje, kde Stanislav Hosnedl svoji odbornou dráhu začínal, se podílel na vývoji více než 30 typů těžkých obráběcích strojů, z nichž bylo 80 % exportováno do zemí celého světa. Zde také vyvinul rozsáhlý SW systém rutinně využívaný desítky let. Tento systém řádově zrychlil a zkvalitnil vývojové práce na všech vyvíjených pohonných mechanismech. Systém byl zaveden i do výuky na fakultě strojní.

V roce 1990 nastoupil Stanislav Hosnedl na univerzitu jako vedoucí katedry konstruování strojů, kterou vedl 10 let, a poté byl 6 let proděkanem fakulty strojní. Zde zahájil i rozsáhlou spolupráci s významnými evropskými i zámořskými univerzitami. Díky těmto aktivitám byl v roce 2000 ve Švýcarsku jedním z 22 zakládajících členů Design Society a Worldwide community.

„Za nejcennější považuji mezinárodní workshopy, které jsme pořádali od roku 1995 a kam jezdily světové špičky v oboru. Díky těmto setkáním jsem měl možnost spolupracovat s těmi největšími osobnostmi v oblasti konstruování,“ připomíná Stanislav Hosnedl aktivity, které byly zdrojem cenného sdílení zkušeností a propojování předních odborníků v oblasti Engineering Design Science. „Díky těmto workshopům jsem mezi zahraničními špičkovými našel i své životní přátele,“ doplňuje profesor Hosnedl.  

Výsledky svých prací a prací svých doktorandů publikoval Stanislav Hosnedl jako hlavní autor v téměř 200 článcích a příspěvcích převážně na zahraničních konferencích včetně USA a Japonska. V roce 2000 byl jedním ze tří zakládajících členů českého časopisu Modern Machinery Science Journal a je i nadále členem vedení jeho redakční rady. Kromě dlouholetého členství v redakční radě impaktovaného  časopisu Journal of Engineering Design jsou zřejmě jeho nejvýznamnějšími odbornými výsledky dvě monografie vydané v USA v letech 2008 a 2010, přičemž v závěru roku 2016 byl podepsán kontrakt na třetí publikaci, která je v současnosti připravována do tisku.

„Bez rodinného zázemí by moje pracovní aktivity zdaleka nebyly tak rozsáhlé,“ říká Stanislav Hosnedl v souvislosti s oceněním, které za svoji práci získal.                                                                 

V posledních 14 letech Stanislav Hosnedl na ZČU aktivně rozvíjí a garantuje zejména interdisciplinární studentské konstrukční a designerské projekty, které jsou souhrnně označované jako DESING+. Tímto výukovým projektem, nad kterým převzal záštitu rektor ZČU Miroslav Holeček, již prošlo v týmech přes 1100 studentů z pěti fakult ZČU, kteří při řešení projektů, zadávaných a konzultovaných českými i zahraničními průmyslovými partnery, spolupracují v oblastech konstrukce, průmyslového designu, elektrotechniky, zdravotnictví a marketingu.

Celouniverzitní

Šárka Stará

25. 10. 2017


NTC řeší využití nástroje počítačového modelování v prevenci a léčbě ramene

Seminář Univerzita Věda

Nové technologie - výzkumné centrum

26. 06. 2019

Nekvalifikovaní pedagogičtí pracovníci se mohou hlásit ke studiu

Další vzdělávání Tisková zpráva Univerzita

Fakulta pedagogická

27. 06. 2019

Centrum NTIS hostilo setkání významného projektu I-MECH

Spolupráce Univerzita Věda

Fakulta aplikovaných věd

26. 06. 2019