Knihovna uspořádala seminář o Open Access pro doktorandy z Čech a Německa

Univerzitní knihovna ZČU uspořádala ve čtvrtek  26. října seminář pro doktorandy a vědecké pracovníky věnovaný problematice Open Access. Seminář se konal u příležitosti mezinárodní akce Open Access Week, která je zaměřená na podporu otevřeného přístupu k výsledkům vědy a výzkumu.

Akce se zúčastnilo 43 zástupců z Technické univerzity v Chemnitz, Vysoké školy Zittau, Technické univerzity v Liberci a Západočeské univerzity. Seminář nabídl zevrubný vhled do problematiky vědeckého publikování v režimu Open Access, a to od základních informací až po specializované přednášky zaměřené na predátorské časopisy a problematiku publikačních poplatků (APC).

Seminář byl uspořádán v rámci projektu Prostor učení – Knihovnická informační platforma Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020.


Galerie


Univerzitní knihovna

Jakub Pokorný

30. 10. 17


V Bitvě o Plzeň letos zvítězila Lékařská fakulta

Sport Studenti Veřejnost

Celouniverzitní

30. 11. 2018

Studenti Fakulty pedagogické připravili sportovní program pro děti ze základní školy

Spolupráce Sport Studenti

Fakulta pedagogická

06. 12. 2018

Dvě součásti ZČU získaly HR Award

Tisková zpráva Univerzita Úspěchy

Nové technologie - Výzkumné centrum

13. 12. 2018