Knihovna uspořádala seminář o Open Access pro doktorandy z Čech a Německa

Univerzitní knihovna ZČU uspořádala ve čtvrtek  26. října seminář pro doktorandy a vědecké pracovníky věnovaný problematice Open Access. Seminář se konal u příležitosti mezinárodní akce Open Access Week, která je zaměřená na podporu otevřeného přístupu k výsledkům vědy a výzkumu.

Akce se zúčastnilo 43 zástupců z Technické univerzity v Chemnitz, Vysoké školy Zittau, Technické univerzity v Liberci a Západočeské univerzity. Seminář nabídl zevrubný vhled do problematiky vědeckého publikování v režimu Open Access, a to od základních informací až po specializované přednášky zaměřené na predátorské časopisy a problematiku publikačních poplatků (APC).

Seminář byl uspořádán v rámci projektu Prostor učení – Knihovnická informační platforma Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020.


Galerie


Univerzitní knihovna

Jakub Pokorný

30.10.17


Děkan Fakulty filozofické David Šanc byl inaugurován


Fakulta filozofická

144

08.02.18


Knihovna uspořádala česko-německý workshop k problematice elektronických informačních zdrojů


Univerzitní knihovna

66

15.02.18


Ilustrace české zimy opanovaly náměstí před královským palácem v Soulu


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

27

19.02.18