Zaměstnanci ZČU se dozvěděli, jak funguje zajišťování kvality na evropských univerzitách

Odborníci na kvalitu v akademické sféře, Emil Helienek z Nottingham Trent University ve Velké Británii a Luc Van de Poele z University of Antwerp v Belgii, uspořádali 26. října ve spolupráci s úsekem prorektorky pro kvalitu a projektovou činnost seminář na téma Quality Assurance, Quality Enhancement and Quality Culture.

Semináře se zúčastnilo 31 zaměstnanců Západočeské univerzity z jednotlivých fakult, výzkumných center a dalších univerzitních pracovišť. Přednášející, jež se oboru věnují přes 20 let, účastníky semináře seznámili se zásadami, jimiž se řídí interní a externí zajišťování kvality na britské univerzitě Nottingham Trent University a na belgických univerzitách Ghent University a University of Antwerp.

Zdůraznili, že systém zajišťování kvality musí jít napříč univerzitou, přes všechna pracoviště, dotýkat se všech zaměstnanců a studentů.  Zpětná vazba je nutná jak mezi studenty a zaměstnanci, tak mezi interními a externími subjekty. Cílem je zajištění kvalitní výuky, jejího propojení s praxí, sledování osobního rozvoje zaměstnanců a studentů v průběhu jejich studia tak, aby jim univerzita pomohla k úspěšnému dokončení studia a uplatnění na pracovním trhu.

Účastníci semináře si mohli porovnat, jaké postupy se používají na obou univerzitách, a v rámci diskuse zjistili, jak je možné aplikovat systém řízení kvality ze zahraničních univerzit na pracovištích ZČU. 

Seminář byl realizován v rámci ESF projektu Západočeské univerzity v Plzni a byl financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Evropských strukturálních a investičních fondů EU. Název projektu: ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni, registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287.

Galerie


Celouniverzitní

Romana Suchá, Tereza Šlehoferová

31. 10. 17


Miroslav Holeček byl opět zvolen kandidátem na rektora ZČU

Tisková zpráva Univerzita Zaměstnanci

Celouniverzitní

28. 11. 2018

Fakulta pedagogická pozvala bývalé zaměstnance


Fakulta pedagogická

12. 12. 2018

Student Fakulty filozofické získal Cenu republiky Peru 2018

Studenti Úspěchy

Fakulta filozofická

30. 11. 2018