Zaměstnanci ZČU se dozvěděli, jak funguje zajišťování kvality na evropských univerzitách

Odborníci na kvalitu v akademické sféře, Emil Helienek z Nottingham Trent University ve Velké Británii a Luc Van de Poele z University of Antwerp v Belgii, uspořádali 26. října ve spolupráci s úsekem prorektorky pro kvalitu a projektovou činnost seminář na téma Quality Assurance, Quality Enhancement and Quality Culture.

Semináře se zúčastnilo 31 zaměstnanců Západočeské univerzity z jednotlivých fakult, výzkumných center a dalších univerzitních pracovišť. Přednášející, jež se oboru věnují přes 20 let, účastníky semináře seznámili se zásadami, jimiž se řídí interní a externí zajišťování kvality na britské univerzitě Nottingham Trent University a na belgických univerzitách Ghent University a University of Antwerp.

Zdůraznili, že systém zajišťování kvality musí jít napříč univerzitou, přes všechna pracoviště, dotýkat se všech zaměstnanců a studentů.  Zpětná vazba je nutná jak mezi studenty a zaměstnanci, tak mezi interními a externími subjekty. Cílem je zajištění kvalitní výuky, jejího propojení s praxí, sledování osobního rozvoje zaměstnanců a studentů v průběhu jejich studia tak, aby jim univerzita pomohla k úspěšnému dokončení studia a uplatnění na pracovním trhu.

Účastníci semináře si mohli porovnat, jaké postupy se používají na obou univerzitách, a v rámci diskuse zjistili, jak je možné aplikovat systém řízení kvality ze zahraničních univerzit na pracovištích ZČU. 

Seminář byl realizován v rámci ESF projektu Západočeské univerzity v Plzni a byl financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Evropských strukturálních a investičních fondů EU. Název projektu: ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni, registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287.

Galerie


Celouniverzitní

Romana Suchá, Tereza Šlehoferová

31.10.17


FAV získala akreditaci nového programu Územní plánování


Fakulta aplikovaných věd

145

30.08.18


Výstava o zaniklých obcích Tachovska, kterou připravovali i archeologové ZČU, se stěhuje do Německa


Fakulta filozofická

41

03.09.18


Menza je o terasu větší a barevnější. Funguje ve zkušebním provozu


Celouniverzitní

209

06.09.18