Představitelka MIFI seznámila české studenty s evolucí a novými trendy vývoje reaktorů VVER

V pátek 27. října proběhla na Západočeské univerzitě v Plzni přednáška Olgy Momot, docentky Obninského ústavu jaderné energetiky spadajícího pod jadernou univerzitu MIFI. Tématem byly reaktory VVER.

Olga Momot seznámila studenty s bezpečnostními systémy reaktorů VVER a s moderními ruskými jadernými elektrárnami typu VVER-1200 generace III+.

Studenti měli možnost dozvědět se také o historii reaktorů VVER: o vzniku prvních reaktorů tohoto typu, jejich vývoji a rozvoji jejich použití ve světě. Lektorka z MIFI zmínila, že první reaktor typu VVER byl uveden do provozu v roce 1964 v ruské jaderné elektrárně Novovoroněžská a v té době šlo o nejvýkonnější jaderný reaktor na světě. „Od té doby jsou prototypy všech nových typů reaktorů VVER tradičně stavěny právě v Novovoroněžské elektrárně. Patří mezi ně i reaktor VVER-1200, který se v únoru 2017 stal prvním reaktorem generace III+ v komerčním provozu,“ řekla Olga Momot.

 Dodala, že v současnosti patří reaktory typu VVER mezi nejbezpečnější a nejspolehlivější jaderné reaktory na světě a jejich efektivitu dokazuje dlouhý provoz bez jediné vážné havárie. Celkově tento typ reaktorů odpracoval celkem 1500 reaktorroků.

Reaktory typu VVER pracují v obou českých jaderných elektrárnách, Dukovany a Temelín, a také v jaderných elektrárnách Jaslovské Bohunice a Mochovce na Slovensku, Paks v Maďarsku, Loviisa ve Finsku, Kozloduj v Bulharsku ad. Kromě Evropy moderní ruské jaderné elektrárny typu VVER používá také Indie, Čína a Írán.

 Olga Momot podrobně seznámila studenty s reaktorem VVER-1200 a uvedla, že co do provozovaných typů jde o nejbezpečnější a nejspolehlivější jaderný reaktor na světě, který plně odpovídá bezpečnostním požadavkům přijatým po fukušimské havárii.

Velká pozornost byla věnována také bezpečnosti těchto reaktorů. Osobitostí reaktorů VVER-1200 je spojení aktivních a pasivních bezpečnostních systémů. Bloky mají dvojitou ochrannou obálku, pasivní systém odvodu tepla do atmosféry a lapač taveniny. Díky těmto systémům zůstane jaderná elektrárna v bezpečném stavu, i když v okolí zuří přírodní katastrofy (zemětřesení, tornádo apod.), nebo když na ni dopadne letadlo.

Bloky tohoto typu se v současnosti staví v jaderných elektrárnách Leningradská II v Rusku a Ostrověcká v Bělorusku a výstavba se připravuje v maďarské JE Paks II, ve finské JE Hanhikivi, v turecké JE Akkuyu a v bangladéšské JE Rooppur.

„Jsme rádi, že před našimi studenty vystoupila odbornice z ruského výzkumného ústavu a že tímto pokračuje naše spolupráce s Rosatomem. Prezentující studentům doplnila výklad o jaderných reaktorech konkrétními příklady jaderných reaktorů a seznámila studenty s moderními projekty,“ říká Jan Zdebor, proděkan pro spolupráci s praxí Fakulty strojní ZČU v Plzni.

Galerie


Fakulta strojní

Šárka Stará

01. 11. 2017


Fakulta zdravotnických studií pokračuje v úspěšné spolupráci s Bavorským červeným křížem

Spolupráce Studenti Zaměstnanci

Fakulta zdravotnických studií

27. 02. 2020

Začíná první ročník mezinárodní jazykové soutěže iKontext

Soutěž Spolupráce Univerzita

Celouniverzitní

17. 02. 2020

Tramvaj bez řidiče. Studenti představili svoji vizi městské kolejové dopravy 2050

Spolupráce Studenti Tisková zpráva

Celouniverzitní

26. 02. 2020