Studenti i zaměstnanci mají jedinečnou možnost přispět k vylepšení kampusu ZČU na Borech

Stačí, aby osobně nebo online vyplnili pocitovou mapu. Do ní každý vyznačí a okomentuje svá oblíbená místa i ta, kterým se z nějakého důvodu raději vyhýbá. Nasbírané informace budou využity pro zpracování nové územní studie kampusu ZČU.

Kde vám je v areálu příjemně a kde naopak ne? Kam chodíte rádi relaxovat a jaké místo stojí za změnu? To jsou čtyři otázky, na něž může každý jednoduše odpovědět prostřednictvím online mapy. Ta bude na webovém odkazu dostupná až do poloviny února.

Ve středu 6. prosince a ve čtvrtek 7. prosince pak bude možné mapu vyplnit naživo přímo na univerzitě na Borech. První den budou tazatelé, kteří celý projekt osobně vysvětlí a zároveň zaznamenají všechny komentáře k vyznačeným místům, přítomni od 10 do 16 hodin ve vestibulu fakulty strojní. Druhý den budou ve stejný čas sbírat podněty ve vestibulu fakulty elektrotechnické.

Průzkum, který stejnou formou provádělo také město Plzeň, pro Západočeskou univerzitu v Plzni realizuje Centrum pro komunitní práci západní Čechy. Na pocitovou mapu zástupci obou organizací naváží elektronickým dotazníkem, následovat budou workshopy pro studenty a zaměstnance. 

Výsledkem šetření budou podklady pro kvalitní zadání soutěže na územní studii kampusu. Tato studie bude sloužit ZČU jako podklad pro plánování rozvoje univerzitního areálu pro dalších 15 - 20 let.

Další informace o projektu a jeho průběhu jsou uvedené na webu ZČU.

Celouniverzitní

Hana PRAŽÁKOVÁ

04.12.17


Velvyslankyně Peru se zajímala o možnosti spolupráce


Celouniverzitní

193

10.01.18


Fakulta aplikovaných věd při dni otevřených dveřích zpřístupní své atraktivní laboratoře


Fakulta aplikovaných věd

43

19.01.18


Fakulta pedagogická otevře své dveře zájemcům o studium


Fakulta pedagogická

263

15.01.18