Studenti i zaměstnanci mají stále možnost přispět k vylepšení kampusu ZČU na Borech

Stačí, aby vyplnili online pocitovou mapu, do níž vyznačí a okomentují oblíbená místa i ta, kterým se z nějakého důvodu raději vyhýbají. Nasbírané informace budou využity ke zpracování nové územní studie kampusu. Mapu je možné vyplnit do 15. února.

Od prosince loňského roku se mohou studenti i zaměstnanci Západočeské univerzity v Plzni vyjádřit k tomu, jaká místa univerzitního areálu na Borech se jim líbí, která ne a co by se kde mělo změnit. Doposud svůj názor sdělilo více než 600 lidí. Nejčastěji se jejich komentáře týkají centrálního prostranství, prostorů před vstupy do jednotlivých fakult nebo bezprostředního okolí kampusu.

Kde vám je v areálu příjemně a kde naopak ne? Kam chodíte rádi relaxovat a jaké místo stojí za změnu? To jsou čtyři otázky, na něž může každý jednoduše odpovědět prostřednictvím online mapy, jež je na webovém odkazu dostupná do 15. února. Hned poté budou souhrnné výstupy zveřejněny.

Průzkum, který stejnou formou provádělo také město Plzeň, pro Západočeskou univerzitu v Plzni realizuje Centrum pro komunitní práci západní Čechy. Na pocitovou mapu zástupci obou organizací naváží elektronickým dotazníkem, následovat budou workshopy pro studenty a zaměstnance.

Výsledkem šetření budou podklady pro kvalitní zadání soutěže na územní studii kampusu. Tato studie bude sloužit ZČU jako podklad pro plánování rozvoje univerzitního areálu pro dalších 15 - 20 let.

Další informace o projektu a jeho průběhu jsou uvedené na webu ZČU.

Celouniverzitní

Hana PRAŽÁKOVÁ

08. 02. 2018


Tři králové koledovali na ZČU

Univerzita Veřejnost Zaměstnanci

Celouniverzitní

08. 01. 2019

Studenti se mohou opět ucházet o Iberoamerickou cenu

Soutěž Studenti Univerzita

Ústav jazykové přípravy

13. 12. 2018

Vyšel časopis ZČU&architektura

Studenti Veřejnost Zaměstnanci

Celouniverzitní

08. 01. 2019