Zahraniční experti povedou semináře o flexibilních formách výuky

Ve dnech 24. a 25. ledna budou mít zaměstnanci ZČU unikátní možnost zúčastnit se seminářů vedených špičkovými experty na oblast flexibilních forem výuky a inovací strategie vysokých škol.

Na Západočeskou univerzitu v Plzni díky projektu EMPOWER (empower.eadtu.eu) podpořeném Evropskou komisí zavítají odborníci European Association of Distance Teaching Universities.

Emeritní profesor University of Edinburgh Jeff Haywood, profesor Frederik Truyen z KU Leuven a Darco Jansen, projektový manažer EADTU, vystoupí dne 24. 1. 2018 na kolegiu rektora. Odpoledne a následující den pak povedou tři semináře, na které jsou zváni zaměstnanci i studenti ZČU se zájmem o inovace vysokoškolské výuky, on-line vzdělávání a flexibilní formy výuky. Jednacím jazykem bude angličtina. Na jednotlivé semináře je potřeba se předem přihlásit

Více informací zájemci naleznou na webu Celoživotního a distančního vzdělávání.

Celouniverzitní

Hana PRAŽÁKOVÁ

09.01.18


České technické univerzity vytvořily společný katalog kompetencí


Celouniverzitní

160

02.07.18


Absolventi Univerzity třetího věku si převzali diplomy


Celouniverzitní

298

27.06.18


VZLUSAT-1 již celý rok úspěšně plní úkoly ve vesmíru


Fakulta elektrotechnická

55

22.06.18