Zahraniční experti povedou semináře o flexibilních formách výuky

Ve dnech 24. a 25. ledna budou mít zaměstnanci ZČU unikátní možnost zúčastnit se seminářů vedených špičkovými experty na oblast flexibilních forem výuky a inovací strategie vysokých škol.