Zahraniční experti povedou semináře o flexibilních formách výuky

Ve dnech 24. a 25. ledna budou mít zaměstnanci ZČU unikátní možnost zúčastnit se seminářů vedených špičkovými experty na oblast flexibilních forem výuky a inovací strategie vysokých škol.

Na Západočeskou univerzitu v Plzni díky projektu EMPOWER (empower.eadtu.eu) podpořeném Evropskou komisí zavítají odborníci European Association of Distance Teaching Universities.

Emeritní profesor University of Edinburgh Jeff Haywood, profesor Frederik Truyen z KU Leuven a Darco Jansen, projektový manažer EADTU, vystoupí dne 24. 1. 2018 na kolegiu rektora. Odpoledne a následující den pak povedou tři semináře, na které jsou zváni zaměstnanci i studenti ZČU se zájmem o inovace vysokoškolské výuky, on-line vzdělávání a flexibilní formy výuky. Jednacím jazykem bude angličtina. Na jednotlivé semináře je potřeba se předem přihlásit

Více informací zájemci naleznou na webu Celoživotního a distančního vzdělávání.

Celouniverzitní

Hana PRAŽÁKOVÁ

09.01.18


Odpoledne v kampusu patřilo sportu i relaxaci


Celouniverzitní

232

19.04.18


NTC prezentovalo svoji spolupráci se společností Whitford na americkém velvyslanectví


Nové technologie - Výzkumné centrum

78

18.04.18


FAV bude hostit programátorskou soutěž Catalysts Coding Contest


Fakulta aplikovaných věd

93

12.04.18