NTC zve na přednášku Martina Paidara

Nové technologie – výzkumné centrum (NTC)  bude 19. ledna od 14 hodin pořádat přednášku Martina Paidara - Elektrolýza vody s iontově selektivními membránami.

Rostoucí instalovaná kapacita obnovitelných zdrojů elektrické energie zvyšuje potřebu technologií pro její skladování s dostatečnou kapacitou a flexibilitou. Atraktivní přístup k řešení tohoto problému představuje ukládání energie do stlačeného vodíku. Na rozdíl od konkurenčních metod je vodík vhodný pro dlouhodobé a vysokokapacitní skladování. Vodní elektrolýza nabízí přímý způsob přeměny elektrické energie na energii chemickou v jediném kroku rozkladem vody. V současné době jsou známé tři technologie: alkalická, PEM a rozklad za vysoké teploty.

Tyto technologie budou v rámci přednášky představeny a budou diskutovány jejich výhody.

Přednáška je podpořena projektem FSTORE: Přeshraniční platforma pro výzkum úložišť energie budoucnosti a jejich integrace pracoviště.

Galerie


Nové technologie - Výzkumné centrum

Blanka BRABENCOVÁ

15.01.18


Rostislav Medlín z NTC přednášel o využití kvantových teček a spektroskopických Ab-Initio simulací


Nové technologie - Výzkumné centrum

32

02.05.18


ZČU nabízí studentům certifikátový program Kompetence pro česko-bavorský příhraniční region


Celouniverzitní

86

09.05.18


Nový památník v bývalé čtvrti Karlov připomíná letce RAF


Celouniverzitní

28

14.05.18