NTC zve na přednášku Martina Paidara

Nové technologie – výzkumné centrum (NTC)  bude 19. ledna od 14 hodin pořádat přednášku Martina Paidara - Elektrolýza vody s iontově selektivními membránami.

Rostoucí instalovaná kapacita obnovitelných zdrojů elektrické energie zvyšuje potřebu technologií pro její skladování s dostatečnou kapacitou a flexibilitou. Atraktivní přístup k řešení tohoto problému představuje ukládání energie do stlačeného vodíku. Na rozdíl od konkurenčních metod je vodík vhodný pro dlouhodobé a vysokokapacitní skladování. Vodní elektrolýza nabízí přímý způsob přeměny elektrické energie na energii chemickou v jediném kroku rozkladem vody. V současné době jsou známé tři technologie: alkalická, PEM a rozklad za vysoké teploty.

Tyto technologie budou v rámci přednášky představeny a budou diskutovány jejich výhody.

Přednáška je podpořena projektem FSTORE: Přeshraniční platforma pro výzkum úložišť energie budoucnosti a jejich integrace pracoviště.

Galerie


Nové technologie - Výzkumné centrum

Blanka BRABENCOVÁ

15.01.18


Televize ZAK zachytila promoci Dětské univerzity


Fakulta pedagogická

67

20.02.18


Fakulta aplikovaných věd zve na Večer otevřených dveří


Fakulta aplikovaných věd

151

19.02.18


Karel Šimka z právnické fakulty se stal Právníkem roku 2017


Fakulta právnická

46

12.02.18