Filmový festival Finále Plzeň hledá členy studentských porot

Milovníci české a slovenské kinematografie mohou hodnotit snímky v kategoriích celovečerní hrané a animované filmy, dokumentární tvorba a televizní a internetové formáty. Přihlášky je nutné odeslat do 11. února.

31. ročník festivalu Finále Plzeň ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni opět nabízí studentům jedinečnou možnost zažít význačnou plzeňskou filmovou událost ze zcela jiné perspektivy. Členům poroty umožní osobní setkání s filmovými tvůrci, využívání festivalového zázemí v prostoru Měšťanské besedy či nárok na volné vstupenky pro kamarády.

Zájemci o post porotce budou vybráni na základě přihlášky, která kromě osobních údajů vyžaduje také vyplnění krátkého dotazníku a sepsání motivačního dopisu. Termín pro přihlášení se je 11. února. Více informací naleznou zájemci na webu Finále, kde lze vyplnit i přihlášku.

Finále Plzeň, jež se letos uskuteční v termínu 19. až 24. dubna, nabízí komplexní pohled na českou a slovenskou audiovizuální tvorbu v celé její šíři (filmové, televizní, internetové projekty) i žánrech. Festival je každoroční soutěžní a bilanční přehlídkou českých dlouhometrážních hraných a animovaných filmů a soutěžní přehlídkou dokumentů, která byla v roce 2014 obohacena o slovenské filmy a také soutěž televizních a internetových projektů.

Celouniverzitní

Hana PRAŽÁKOVÁ

16.01.18


Přednáškový klub zve na setkání s Radimem Jančurou


Celouniverzitní

5

19.10.18


Jakým výzvám budou čelit inženýři? Iniciativa Mobility Engineer 2030 zveřejněna


Nové technologie - Výzkumné centrum

59

08.10.18


Západočeská univerzita přivítá už popáté své absolventy


Celouniverzitní

133

18.10.18