Filmový festival Finále Plzeň hledá členy studentských porot

Milovníci české a slovenské kinematografie mohou hodnotit snímky v kategoriích celovečerní hrané a animované filmy, dokumentární tvorba a televizní a internetové formáty. Přihlášky je nutné odeslat do 11. února.

31. ročník festivalu Finále Plzeň ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni opět nabízí studentům jedinečnou možnost zažít význačnou plzeňskou filmovou událost ze zcela jiné perspektivy. Členům poroty umožní osobní setkání s filmovými tvůrci, využívání festivalového zázemí v prostoru Měšťanské besedy či nárok na volné vstupenky pro kamarády.

Zájemci o post porotce budou vybráni na základě přihlášky, která kromě osobních údajů vyžaduje také vyplnění krátkého dotazníku a sepsání motivačního dopisu. Termín pro přihlášení se je 11. února. Více informací naleznou zájemci na webu Finále, kde lze vyplnit i přihlášku.

Finále Plzeň, jež se letos uskuteční v termínu 19. až 24. dubna, nabízí komplexní pohled na českou a slovenskou audiovizuální tvorbu v celé její šíři (filmové, televizní, internetové projekty) i žánrech. Festival je každoroční soutěžní a bilanční přehlídkou českých dlouhometrážních hraných a animovaných filmů a soutěžní přehlídkou dokumentů, která byla v roce 2014 obohacena o slovenské filmy a také soutěž televizních a internetových projektů.

Celouniverzitní

Hana PRAŽÁKOVÁ

16.01.18


Dnes na ZČU startují dvě největší letní školy


Celouniverzitní

348

09.07.18


Absolventi Univerzity třetího věku si převzali diplomy


Celouniverzitní

318

27.06.18


Letní školy nabízí také atraktivní doprovodný program


Celouniverzitní

105

17.07.18