Západočeská univerzita přivítala členy vedení Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Ve středu 21. března přivítal rektor Západočeské univerzity (ZČU) Miroslav Holeček svůj protějšek z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem. Rektor UJEP Martin Balej zavítal na návštěvu ZČU společně se svými prorektory.  
Akreditace studijních programů, hodnocení kvality, hodnocení tvůrčí činnosti, ale také evropské projekty, problematiky GDPR a mnoho dalšího bylo tématy rozhovoru vrcholných představitelů obou univerzit. Ty spojuje nejen rok 1991, v němž byly obě zákonem České národní rady zřízeny, ale průsečíků se mezi UJEP s osmi fakultami a ZČU s devíti najde jistě mnohem více.

Role hostitele se recipročně po loňské podzimní návštěvě v Ústí nad Labem nyní ujala Západočeská univerzita. "Vážím si toho, že můžeme s kolegy z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně sdílet zkušenosti," řekl rektor ZČU Miroslav Holeček, který své kolegy z Ústí doprovodil také během jejich prohlídky výzkumného centra Nové technologie pro informační společnost. Kromě toho si členové vedení UJEP prohlédli druhý den své návštěvy v Plzni budovu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara.
 

Galerie


Celouniverzitní

Šárka Stará

23. 03. 2018


Centrum NTIS hostilo setkání významného projektu I-MECH

Spolupráce Univerzita Věda

Fakulta aplikovaných věd

26. 06. 2019

Ministr školství podpořil rozšíření aktivit v chebské pobočce ZČU

Studium Tisková zpráva Univerzita

Celouniverzitní

04. 07. 2019

Jednatelé německých firem se seznámili s plány ZČU

Seminář Spolupráce Univerzita

Celouniverzitní

28. 06. 2019